Quy trình giờ dạy Tập đọc lớp 4, 5

Quy trình dạy Tập đọc lớp 4, 5 giúp thầy cô tham khảo để có thêm kinh nghiệm trong việc dạy học, cũng như trình bày bảng phân môn Tập đọc lớp 4, 5 thật hiệu quả. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm Quy trình dạy học cấp Tiểu học. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Quy trình dạy học Tập đọc lớp 4, 5

1. Kiểm tra bài cũ

 • Giáo viên chia lớp thành 3-4 nhóm, yêu cầu nhóm trưởng kiểm tra 2, 3 học sinh đọc thành tiếng hoặc đọc thuộc lòng đoạn – bài của bài tập đọc trước đó. Nhóm trưởng đặt câu hỏi theo sách giáo khoa ứng với nội dung đoạn các bạn đọc.
 • Nhóm nhận xét.
 • Các nhóm trưởng báo cáo kết quả hoạt động bài cũ cho giáo viên.
 • Giáo viên nhận xét chung.

2. Bài mới

 • Giáo viên giới thiệu bài. Giáo viên ghi tựa.
 • Học sinh ghi tựa bài.
 • Giáo viên đưa ra yêu cầu cần đạt của bài học, học sinh đọc.

a. Hoạt động 1: Luyện đọc đúng

 • Học sinh đọc toàn bài.
 • Lớp đọc thầm và chia đoạn (nếu nội dung bài có phân đoạn rành mạch) đối với lớp 4, 5.
 • Học sinh tự chia đoạn, giáo viên nhận xét.

* Đọc vòng 1: Luyện phát âm đúng (lớp 4, 5 đọc đoạn.)

 • Từng nhóm học sinh đọc nối tiếp từng đoạn của bài dưới sự điều hành của nhóm trưởng.
 • Học sinh phát hiện từ khó đọc trong bài và giúp đỡ bạn đọc cho đúng.
 • Học sinh báo cáo cho giáo viên những từ khó đọc mà các em chưa đọc đúng.
 • Qua báo cáo của các em giáo viên ghi lại những từ học sinh phát âm sai phổ biến lên bảng ở phần luyện đọc đúng, gạch dưới điểm sai trong các từ ngữ đó và hướng dẫn cho lớp cách đọc.

* Đọc vòng 2: Luyện ngắt nghỉ đúng câu dài kết hợp giải nghĩa từ (Lớp 4, 5 đọc đoạn.)

 • Luyện ngắt nghỉ đúng: Từng nhóm học sinh đọc nối tiếp lần 2 từng đoạn của bài dưới sự điều hành của nhóm trưởng (Lưu ý những bạn lần 01 chưa đọc). Trong khi đọc, nhóm cần phát hiện những câu dài khó đọc. Báo cáo cho giáo viên những câu dài không có dấu câu khó ngắt nghỉ mà các em phát hiện.
 • Giáo viên đưa câu dài (đặc biệt ở những câu mà việc ngắt nghỉ không dựa vào dấu câu mà ngắt theo cụm từ rõ nghĩa), đọc mẫu, học sinh nghe giáo viên đọc phát hiện ra chỗ cần ngắt nghỉ.
 • Hướng dẫn giải nghĩa từ bao gồm từ ngữ trong phần chú giải, các từ khó hiểu, từ trọng tâm, từ chủ đề,…(Một số từ ngữ cần phải gắn với ngữ cảnh mới giải nghĩa được thì có thể đem xuống phần tìm hiểu bài để giải nghĩa).

* Đọc vòng 3: Học sinh đọc nối tiếp đoạn.

 • Học sinh đọc theo nhóm đôi. sau đó có thể gọi 1-2 nhóm đọc với mục đích kiểm tra kết quả đọc nhóm. Yêu cầu học sinh nhận xét bài đọc của bạn.

b. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài

 • Học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung bài học thông qua câu hỏi giáo viên đưa ra.Học sinh đọc thầm, đọc lướt để trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa ra.
 • Các nhóm báo cáo kết quả.
 • Giáo viên sơ kết ngắn gọn, nhấn mạnh ý chính và có thể ghi bảng những từ ngữ hình ảnh chi tiết nổi bật cẩn nhớ của đoạn văn, của khổ thơ.
 • Học sinh nêu nội dung chính của bài – giáo viên kết luận ghi bảng, 1; 2 học sinh nhắc lại.

c. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm (đối với văn bản nghệ thuật), hoặc luyện đọc lại (đối với văn bản phi nghệ thuật)

* Thông qua tìm hiểu nội dung học sinh tìm ra giọng đọc chung toàn bài (Hào hứng, sôi nỗi, nhẹ nhàng…. Những từ ngữ cần nhấn giọng (cao độ, trường độ…)

* Luyện đọc diễn cảm đoạn: Lớp 4, 5 luyện đọc diễn cảm.

 • Giáo viên giới thiệu đoạn cần luyện đọc, đưa lên bảng.
 • Giáo viên đọc mẫu, học sinh lắng nghe và nêu giọng đọc của đoạn, những từ cần nhấn giọng, giáo viên gạch chân từ trên bảng.
 • 2, 3 học sinh đọc lại.

– Luyện đọc nhóm.

– Thi đọc diễn cảm. HD học sinh nhận xét, giáo viên nhận xét.

– Đối với bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng, sau khi hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm, giáo viên dành thời gian thích hợp cho học sinh tự học (thuộc một đoạn hoặc cả bài). Gọi học sinh đọc đạt mức yêu cầu tối thiểu, sau đó gọi học sinh năng khiếu đọc ở mức cao hơn.

3. Củng cố, dặn dò

 • Giáo viên đặt câu hỏi về nội dung bài tập đọc học sinh trả lời. (1, 2 câu)
 • Học sinh nhận xét tiết học, giáo viên bổ sung.
 • Dặn dò về yêu cầu luyện tập và chuẩn bị bài sau.

II. Các trình bày bảng Tập đọc lớp 4, 5

Thứ … ngày … tháng … năm …

Tập đọc:Tên bài(Tên tác giả)

Luyện đọc

– Từ khó phát âm.

– Câu văn dài (câu thơ khó) cần hướng dẫn.

– Đoạn văn (thơ) hướng dẫn đọc diễn cảm.

Tìm hiểu bài

– Ý đoạn 1:

Các từ ngữ cần giảng ở đoạn 1

– Ý đoạn 2:

Các từ ngữ cần giảng ở đoạn 1

……………………………………………….

Nội dung bài: