✅ Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 2

Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 2

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 tập 2 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Tuần 19: Người công dân

 • Tập đọc: Người Công dân số Một
 • Chính tả: Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. Phân biệt âm đầu r/d/gi ; âm chính o/ô
 • Luyện từ và câu: Câu ghép
 • Kể chuyện: Chiếc đồng hồ
 • Tập đọc: Người Công dân số Một (tiếp theo)
 • Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
 • Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
 • Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn Kểt bài)

Tuần 20: Người công dân

 • Tập đọc: Thái Sư Trần Thủ Độ
 • Chính tả: Nghe – Viết: Cánh cam lạc mẹ Phân biệt âm đầu r/d/gi; âm chính o/ô
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
 • Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tập làm văn: Lập Chương trình hoạt động

Tuần 21: Người công dân

 • Tập đọc: Trí dũng Song toàn
 • Chính tả: Nghe – viết: Trí dũng song toàn Phân biệt âm đầu r/d/gi; dấu hỏi/dấu ngã
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Tiếng rao đêm
 • Tập làm văn: Lập Chương trình hoạt động
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình

 • Tập đọc: Lập làng giữ biển
 • Chính tả: Nghe – Viết: Hà Nội Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng
 • Tập đọc: Cao Bằng
 • Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết)

Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình

 • Tập đọc: Phân xử tài tình
 • Chính tả: Nhớ – viết: Cao Bằng Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Chú đi tuần
 • Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 • Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình

 • Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê
 • Chính tả: Nghe – Viết: Núi non hùng Vĩ Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Hộp thư mật
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
 • Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Tuần 25: Nhớ nguồn

 • Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
 • Chính tả: Nghe – Viết: Ai là thuỷ tổ loài người Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)
 • Luyện từ và câu: Liên Kểt các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
 • Kể chuyện: Vì muôn dân
 • Tập đọc: Cửa Sông
 • Tập làm văn: Tả đồ vật (Kiểm tra viết)
 • Luyện từ và câu: Liên Kểt các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
 • Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Tuần 26: Nhớ nguồn

 • Tập đọc: Nghĩa thầy trò
 • Chính tả: Nghe – Viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
 • Tập làm văn: Tập Viết đoạn đối thoại
 • Luyện từ và Cầu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Tuần 27: Nhớ nguồn

 • Tập đọc: Tranh làng Hồ
 • Chính tả: Nhớ – viết: Cửa sông Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí nước ngoài)
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Đất nước
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối
 • Luyện từ và câu: Liên Kểt các câu trong bài bằng từ ngữ nối
 • Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)

Ôn tập giữa học kì II

Tuần 29: Nam và nữ

 • Tập đọc: Một vụ đắm tàu
 • Chính tả: Nhớ – Viết : Đất nước Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
 • Kể Chuyện: Lớp trưởng lớp tôi
 • Tập đọc: Con gái
 • Tập làm văn: Tập Viết đoạn đối thoại
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Tuần 30: Nam và nữ

 • Tập đọc: Thuần phục Sư tử
 • Chính tả: Nghe – Viết: Cô gái của tương lai Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Nam và nữ
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
 • Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Tuần 31: Nam và nữ

 • Tập đọc: Công việc đầu tiên
 • Chính tả: Nghe – Viết: Tà áo dài Việt Nam Luyện tập viết hoa.
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Nam và nữ
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Bầm ơi
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Tuần 32: Những chủ nhân tương lai

 • Tập đọc: Út Vịnh
 • Chính tả: Nhớ – Viết : Bầm ơi Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
 • Kể chuyện: Nhà Vô địch
 • Tập đọc: Những cánh buồm
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
 • Tập làm văn: Tả cảnh (Kiểm tra viết)

Tuần 33: Những chủ nhân tương lai

 • Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
 • Chính tả: Nghe – Viết : Trong lời mẹ hát Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Trẻ em
 • Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
 • Tập đọc: Sang năm con lên bảy
 • Tập làm văn: Ôn tập về tả người
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
 • Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)

Tuần 34: Những chủ nhân tương lai

 • Tập đọc: Lớp học trên đường
 • Chính tả: Nhớ – viết: Sang năm con lên bảy Luyện tập viết hoa
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Quyền và bổn phận
 • Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
 • Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
 • Tập làm văn: Trả bài Văn tả cảnh
 • Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
 • Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Ôn tập học kì II