Thông tin hành chính đặc sắc của UBND tỉnh tuần này (từ 9h)

CTTĐT – Chủ động ứng phó với lũ lụt; Triển khai vắc xin tăng cường Covid-19 liều thứ 2 (liều thứ 4) cho 18 tuổi trở lên để tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em; công bố Đánh giá và Phân loại Phong trào Quốc gia An toàn rõ ràng trên toàn tỉnh Giai đoạn hai của thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh mầm non và tiểu học vùng dân tộc thiểu số từ năm 2016 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” là thông điệp chỉ đạo. (từ ngày 9 đến 15/5).

.

* Chủ động ứng phó với lũ

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tham gia cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và nhân dân để chủ động phòng, tránh, nhất là lũ quét, sạt lở núi; dự trữ lương thực, sinh hoạt, nước tinh khiết, thuốc men theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó. mưa bão và lũ lụt. 5/2022 Bộ Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh chủ động tìm kiếm, cứu nạn các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở đất, mưa lớn, ngập sâu; làm tốt công tác sơ tán, di dời dân cư vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn. cuộc sống của mọi người. Chuẩn bị ứng cứu khẩn cấp và thiên tai vùng hạ du hồ chứa. Lực lượng, phương tiện ứng cứu được triển khai khi cần phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

* Liều thứ 2 của vắc xin Covid-19 (liều thứ 4) liều tăng cường cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

Nguyên tắc thực hiện là thành lập các điểm tiêm chủng tại các tiểu khu, thôn, buôn để đảm bảo quần chúng được tiêm chủng gần đó, đảm bảo an toàn tiêm chủng tối đa. Huy động tối đa các lực lượng trong và ngoài Sở Y tế tỉnh (bao gồm lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị – xã hội, các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở, đơn vị) hỗ trợ công tác tiêm chủng.

Tổng số 156.043 đối tượng đã được tiêm liều nhắc lại thứ hai, thứ tư của vắc-xin Covid-19 cho những đối tượng đủ điều kiện được tiêm mũi nhắc lại đầu tiên. Toàn tỉnh dự kiến ​​cần khoảng 124.800 liều vắc xin này. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tuần 2 tháng 5 năm 2022.

Khoảng cách giữa liều nhắc lại thứ 2 (mũi thứ 4) ít nhất là 4 tháng sau liều nhắc lại thứ nhất (liều thứ 3). Những người tiêm Covid-19 sau khi tiêm mũi thứ 3 nên trì hoãn 3 tháng sau khi tiêm Covid-19 (đảm bảo khoảng cách giữa mũi thứ 4 và thứ 3 là ít nhất 4 tháng).

* Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

UBND tỉnh yêu cầu các Bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường số 1193 / UBND- VX ngày 25/4/2022 Công văn Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể quản lý chặt chẽ việc trẻ em nghỉ học, nhất là nghỉ hè, bão lũ, thiên tai, bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước. Tổ chức và vận động các gia đình có trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn để giữ an toàn cho trẻ em. Chủ động phân cấp ngân sách, thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư các công trình thể thao, thiết chế thể dục, thể thao … Tổ chức, thực hiện các lớp kỹ năng an toàn môi trường nước để phổ cập bơi an toàn cho trẻ em, đặc biệt vùng sâu, vùng xa nơi xảy ra đuối nước trẻ em; hỗ trợ kinh phí phù hợp cho việc học bơi, tập huấn kỹ năng bơi an toàn để phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; làm rõ trách nhiệm của người chủ trì trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước ở địa phương.

* Triển khai giai đoạn 2 Dự án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh mầm non và tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”

Tỉnh Yan Bai sẽ tập trung vào việc thúc đẩy truyền thông. Chú trọng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học dân tộc thiểu số, bảo đảm các em có kỹ năng sử dụng tiếng Việt cơ bản để hoàn thành chương trình giáo dục và mầm non. Bổ sung, thay thế, trang bị thiết bị dạy học, đồ chơi cho các nhóm, lớp; xây dựng môi trường sử dụng tiếng Việt dựa trên tiếng mẹ đẻ của trẻ em trong các cơ sở giáo dục, gia đình và cộng đồng vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên vùng dân tộc. Nâng cao hiệu quả xã hội hóa giáo dục, hội nhập và hợp tác quốc tế.

* Ban hành “Tiêu chuẩn đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối tượng chủ yếu là khu dân cư, xã, phường, thị trấn (cấp cộng đồng); huyện, thị xã, tỉnh, thành phố (cấp huyện), cơ quan chính quyền (trừ đơn vị quân đội), doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ); cơ sở giáo dục (tiểu học cơ sở giáo dục), mầm non và mẫu giáo). Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổng hợp, đánh giá, xếp loại phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đánh giá, phân loại chiến dịch hàng năm; đảm bảo nội dung, công khai, dân chủ, chính xác, khách quan và dựa trên các căn cứ sau: mức độ hoàn thành kế hoạch của những người lãnh đạo, điều hành chiến dịch; Số lượng đối tượng; Hoàn thành “An toàn trong Tiêu chí An toàn và Trật tự ”.

* Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giáo dục đạo đức, lối sống và kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới

Tỉnh sẽ tập trung công khai, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trong tình hình mới. Tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện chính sách và pháp luật để nâng cao khả năng quản lý gia đình của đất nước. Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển khu vực hộ gia đình. Đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa, chuyển đổi số và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công nhận, khen thưởng lĩnh vực gia đình.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chặt chẽ vào nội dung quy hoạch, xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện, bảo đảm nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

19 lượt xem

Tiến Lập – Thu Nga (Tổng hợp)

Cổng thông tin điện tử tỉnh – Chủ động ứng phó với mưa lũ; triển khai tiêm vắc xin tăng cường Covid-19 liều 2 (liều thứ 4) cho 18 tuổi trở lên nhằm tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Giai đoạn 2 thực hiện Dự án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ trẻ em mầm non và tiểu học vùng dân tộc thiểu số, tầm nhìn đến năm 2025 ”là thông điệp chỉ đạo. (9-15 / 5) * Chủ động ứng phó với thiên tai UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ theo dõi diễn biến mưa lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời cho chính quyền và nhân dân để chủ động phòng, tránh, nhất là lũ quét, sạt lở đất; tích trữ lương thực, sinh hoạt, nước tinh khiết, thuốc men theo quy định “4 nguyên tắc tại chỗ “, và chủ động ứng phó với mưa bão. 5/2022 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh chủ động tìm kiếm cứu nạn để ứng phó với mưa lũ, tập trung điều tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và lũ lớn khi có mưa lớn; sơ tán. di dời dân tại các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu khi cần thiết Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, đồng thời báo cáo thường xuyên về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. cuối năm. n Tiêm chủng tại điểm tiêm chủng gần nhất; đảm bảo an toàn tiêm chủng tối đa. Huy động tối đa các lực lượng trong và ngoài Sở Y tế tỉnh (bao gồm lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị – xã hội, các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở, đơn vị) hỗ trợ công tác tiêm chủng. Tổng số 156.043 đối tượng đã được tiêm liều nhắc lại thứ hai, thứ tư của vắc-xin Covid-19 cho những đối tượng đủ điều kiện được tiêm mũi nhắc lại đầu tiên. Toàn tỉnh dự kiến ​​cần khoảng 124.800 liều vắc xin này. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tuần 2 tháng 5 năm 2022. Khoảng cách giữa liều nhắc lại thứ 2 (mũi thứ 4) ít nhất là 4 tháng sau liều nhắc lại thứ nhất (liều thứ 3). Những người tiêm Covid-19 sau khi tiêm mũi thứ 3 nên trì hoãn 3 tháng sau khi tiêm Covid-19 (đảm bảo khoảng cách giữa mũi thứ 4 và thứ 3 là ít nhất 4 tháng). * Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện. Ban hành 398 / CĐ-TTG ngày 02 tháng 5 năm 2022 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em và Công văn số 1193 / UBND-VX ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và đuối nước . Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể quản lý chặt chẽ việc trẻ em nghỉ học, nhất là nghỉ hè, bão lũ, thiên tai, bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước. Tổ chức và vận động các gia đình có trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn để giữ an toàn cho trẻ em. Chủ động phân cấp ngân sách, thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư các công trình thể thao, thiết chế thể dục, thể thao … Tổ chức, thực hiện các lớp kỹ năng an toàn môi trường nước để phổ cập bơi an toàn cho trẻ em, đặc biệt vùng sâu, vùng xa nơi xảy ra đuối nước trẻ em; hỗ trợ kinh phí phù hợp cho việc học bơi, tập huấn kỹ năng bơi an toàn để phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em; làm rõ trách nhiệm chủ trì thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước trên địa bàn * Triển khai “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và Học sinh tiểu học vùng “giai đoạn 2016-2020 dành cho đồng bào dân tộc thiểu số Trong giai đoạn 2 thực hiện dự án, hướng đến năm 2025”, tỉnh An Bài sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, trọng tâm là tăng cường tiếng Việt của trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học dân tộc thiểu số bảo đảm có kỹ năng sử dụng tiếng Việt cơ bản để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Bổ sung, thay thế, trang bị thiết bị, đồ chơi dạy học cho nhóm, lớp; xây dựng môi trường dùng tiếng Việt cho trẻ em tiếng mẹ đẻ trong các cơ sở giáo dục, gia đình và cộng đồng vùng dân tộc thiểu số Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vùng dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa, hội nhập và hợp tác quốc tế. của Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ “trên địa bàn tỉnh, áp dụng đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn (cấp xã); huyện, thị xã, tỉnh, thành phố (cấp huyện), các cơ quan (trừ cơ quan, đơn vị quân đội) , doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ); cơ sở giáo dục (trừ cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non, mẫu giáo). Cơ sở, tổ chức tham gia bình xét, đánh giá, xếp loại phong trào bảo vệ ANTQ. nội dung, công khai, dân chủ, chính xác, khách quan và dựa trên các căn cứ: mức độ hoàn thành kế hoạch của các chủ thể lãnh đạo, quản lý phong trào; Số lượng đối tượng tham gia thực hiện; Mức độ hoàn thành tiêu chuẩn của ” an toàn về an ninh trật tự “. * Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, tỉnh sẽ tập trung công khai trong tình hình mới giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác xây dựng gia đình theo tình hình mới và hiểu rõ tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Tăng cường thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện chính sách, pháp luật để nâng cao khả năng quản lý gia đình của đất nước. Phát huy hiệu quả các nguồn lực Đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình. Đẩy mạnh ứng dụng tin học, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực gia đình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác khen thưởng trong lĩnh vực gia đình. Xung quanh nội dung kế hoạch, xây dựng các nhiệm vụ và chương trình thực hiện để đảm bảo nỗ lực hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra.

các bài viết khác

  • Yên Bái triển khai giai đoạn 2 Dự án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020” (ngày 15/5/2022).

Yên Bái triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 (liều 4) cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ngày 14/5/2022). Yan Bai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới (13/5/2022). Bộ Y tế kêu gọi tăng cường quản lý chất thải để ngăn chặn dịch COVID-19 (11 tháng 5 năm 2022) Yan Bai đã ban hành “Tiêu chuẩn đánh giá và quy định phân loại đối với phong trào bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh (ngày 11 tháng 5 năm 2022). Chủ động ứng phó với các nguy cơ xảy ra mưa lớn, lốc xoáy, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất (10/5/2022) Ngày 2 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5 năm 2022 Tuần làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Yanbai Quản lý Thông tin xuất sắc (ngày 9 tháng 5 năm 2022) 25/4 đến 1/5/2022 (02/5/2022) Thông tin lãnh đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh được nêu rõ. Việc khai báo sức khỏe trong nước sẽ tạm dừng kể từ 0h00 ngày 30/4/2022 (30/04/2022). Yan Bai Phê duyệt Kế hoạch Chuyển việc Sử dụng Rừng sang Mục đích Sử dụng Khác ở các Huyện và Thành phố (24 tháng 4 năm 2022) xem thêm »