Tin học lớp 6 | Giải bài tập Tin học 6 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay nhất

[Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo] Soạn, Giải bài tập Tin học lớp 6 sách mới với lời giải được biên soạn chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa Tin học 6 của cả ba bộ sách mới.

Mục lục Giải bài tập Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng

 • Bài 1: Thông tin và dữ liệu

 • Bài 2: Xử lý thông tin

 • Bài 3: Thông tin trong máy tính

Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet

 • Bài 4: Mạng máy tính

 • Bài 5: Internet

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

 • Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

 • Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet

 • Bài 8: Thư điện tử

Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 • Bài 9: An toàn thông tin trên Internet

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học

 • Bài 10: Sơ đồ tư duy

 • Bài 11: Định dạng văn bản

 • Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng

 • Bài 13: Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

 • Bài 14: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện Sổ lưu niệm

Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 • Bài 15: Thuật toán

 • Bài 16: Cấu trúc điều khiển

 • Bài 17: Chương trình máy tính

Mục lục Giải bài tập Tin học 6 – sách Cánh diều

Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng

 • Bài 1: Thông tin – thu nhận và xử lí thông tin

 • Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin

 • Bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin

 • Bài 4: Biểu diễn văn bản trong máy tính

 • Bài 5: Dữ liệu trong máy tính

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet

 • Bài 1: Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

 • Bài 2: Các thành phần của mạng máy tính

 • Bài 3: Mạng có dây và mạng không dây

 • Bài 4: Thực hành về mạng máy tính

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

 • Bài 1: Thông tin trên web

 • Bài 2: Truy cập thông tin trên Internet

 • Bài 3: Giới thiệu máy tìm kiếm

 • Bài 4: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

 • Bài 5: Giới thiệu thư điện tử

 • Bài 6: Thực hành sử dụng điện tử

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 • Bài 1: Mặt trái của Internet

 • Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

 • Bài 3: Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu của Internet

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

 • Bài 1: Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

 • Bài 2: Trình bày trang, định dạng và in văn bản

 • Bài 3: Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

 • Bài 4: Trình bày thông tin ở dạng bảng

 • Bài 5: Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

 • Bài 6: Sơ đồ tư duy

 • Bài 7: Thực hành kháp phá phần mềm sơ đồ tư duy

 • Bài 8: Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 • Bài 1: Khái niệm thuật toán

 • Bài 2: Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán

 • Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

 • Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán

 • Bài 5: Thực hành về mô tả thuật toán

Mục lục Giải bài tập Tin học 6 – sách Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 – 2022, môn Tin học lớp 6 bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo sẽ học chung sách với môn Tin học 6 của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các bạn đón xem!

Tham khảo thêm soạn văn, giải bài tập sách giáo khoa lớp 6 các môn khác:

Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống:

Bộ sách lớp 6 Cánh diều:

Bộ sách lớp 6 Chân trời sáng tạo:

Lời giải bài tập môn Tin học lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tin học 7 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tin học 7 (Chân trời sáng tạo)
 • (mới) Giải sgk Tin học 7 (Cánh diều)

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án