Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4 – loigiaihay.com

Bài 1

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

a)

a

6 × a

5

6 × 5 = 30

7

10

b)

b

18 : b

2

3

6

c)

a

a + 56

50

26

100

d)

b

97 – b

18

37

90

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đã cho.

Lời giải chi tiết:

a)

a

6 × a

5

6 × 5 = 30

7

6 × 7 = 42

10

6 × 10 = 60

b)

b

18 : b

2

18 : 2 = 9

3

18 : 3 = 6

6

18 : 6 = 3

c)

a

a + 56

50

50 + 56 = 106

26

26 + 56 = 82

100

100 + 56 = 156

d)

b

97 – b

18

97 – 18 = 79

37

97 – 37 = 60

90

97 – 90 = 7