Giải toán 8 Ôn tập chương 3 phần Hình Học 8 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8

Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Video Giải Toán 8 Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập) – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập Toán 8 trong sách giáo khoa được biên soạn đầy đủ theo thứ tự các bài học và bài tập trong SGK Toán 8 tập 2. Bạn vào từng bài để tham khảo lời giải chi tiết.

 • A – Câu hỏi ôn tập chương 3 (trang 89 SGK Toán 8 tập 2): 1. Phát biểu và viết tỉ lệ thức … . 2. Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết …

  Xem lời giải

 • Bài 56 (trang 92 SGK Toán 8 tập 2): Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau: …

  Xem lời giải

 • Bài 57 (trang 92 SGK Toán 8 tập 2): Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, …

  Xem lời giải

 • Bài 58 (trang 92 SGK Toán 8 tập 2): Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (h.66). …

  Xem lời giải

 • Bài 59 (trang 92 SGK Toán 8 tập 2): Hình thang ABCD (AB // CD) có AC và BD cắt nhau tại O, AD và BC cắt …

  Xem lời giải

 • Bài 60 (trang 92 SGK Toán 8 tập 2): Cho tam giác vuông ABC, góc A = 90o, góc C = 30o và đường phân giác BD …

  Xem lời giải

 • Bài 61 (trang 92 SGK Toán 8 tập 2): Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20cm, CD = 25cm. DA = 8cm, đường …

  Xem lời giải

 • Giải SBT Toán 8 Ôn tập chương 3

  Xem lời giải

 • Lý thuyết & Bài tập Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập) có đáp án

  Xem chi tiết

 • Bài tập ôn tập Chương 3 Hình học 8 (có đáp án)

  Xem chi tiết

Bài giảng: Ôn tập chương 3 (Hình học) – Cô Vương Thị Hạnh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 8 Chương 3 khác:

 • Bài 1: Hình hộp chữ nhật
 • Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật – Luyện tập (trang 104-105)
 • Luyện tập (trang 104-105)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án