Giải Toán lớp 2 bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 sách Kết nối

Giải Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Toán lớp 2 Bài 5 là lời giải bài Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Toán 2; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Toán lớp 2 Bài 5 sách Kết nối tri thức

Luyện tập trang 19, 20 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 19 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tính nhẩm (theo mẫu)….

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 19 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 19 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Hai phép tính nào dưới đây…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 19 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 20 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Trên thuyền có 12 hành khách….

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 20, 21 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 20 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Đ, S?….

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 20 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tính…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 20 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Những phép tính nào dưới đây…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tìm chữ số thích hợp…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Đàn trâu và bò…..

Xem chi tiết lời giải

Luyện tập trang 21, 22 SGK Toán lớp 2

Bài 1 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: a) Những phép tính nào dưới đây….

Xem chi tiết lời giải

Bài 2 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 3 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tính…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 4 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Một rạp xiếc có 96 ghế…..

Xem chi tiết lời giải

Bài 5 trang 22 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Số?…..

Xem chi tiết lời giải

Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 2 bài 6: Luyện tập chung sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài liên quan:

  • Toán lớp 2 Bài 5 Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
  • Luyện tập Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán lớp 2 Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 1: Số tự nhiên – Bảng đơn vị đo khối lượng. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 2.