Giải Toán 9 Ôn tập chương 1 phần Hình học | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 9

ÔN TẬP CHƯƠNG I

Để học tốt Toán 9, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 9 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 9.

CÂU HỎI (trang 91-92 sgk Toán 9 Tập 1)

 • Câu hỏi ôn tập chương 1 (trang 91-92 SGK Toán 9 Tập 1): 1. Cho hình 36. Hãy viết hệ thức giữa: … 2. Cho hình 37. a) Hãy viết công thức …

  Xem lời giải

BÀI TẬP (trang 93-94-94-96 sgk Toán 9 Tập 1)

Video giải Toán 9 Ôn tập chương I – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

 • Bài 33 (trang 93 SGK Toán 9 Tập 1): Chọn kết quả đúng trong các kết quả…

  Xem lời giải

 • Bài 34 (trang 93 SGK Toán 9 Tập 1): a) Trong hình 44, hệ thức nào trong…

  Xem lời giải

 • Bài 35 (trang 94 SGK Toán 9 Tập 1): Tỉ số giữa hai cạnh góc vuông của một tam giác…

  Xem lời giải

 • Bài 36 (trang 94 SGK Toán 9 Tập 1): Cho tam giác có một góc bằng 45o

  Xem lời giải

 • Bài 37 (trang 94 SGK Toán 9 Tập 1): Cho tam giác ABC có AB = 6cm, …

  Xem lời giải

 • Bài 38 (trang 95 SGK Toán 9 Tập 1): Hai chiếc thuyền A và B ở vị trí được minh họa…

  Xem lời giải

 • Bài 39 (trang 95 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm khoảng cách giữa hai cọc để căng dây …

  Xem lời giải

 • Bài 40 (trang 95 SGK Toán 9 Tập 1): Tính chiều cao của cây trong hình 50…

  Xem lời giải

 • Bài 41 (trang 96 SGK Toán 9 Tập 1): Tam giác ABC vuông tại C có AC = 2cm, …

  Xem lời giải

 • Bài 42 (trang 96 SGK Toán 9 Tập 1): Ở một cái thang dài 3m người ta ghi:…

  Xem lời giải

 • Bài 43 (trang 96 SGK Toán 9 Tập 1): Đố: Vào khoảng năm 200 trước Công Nguyê

  Xem lời giải

 • Giải SBT Toán 9 Ôn tập chương 1

  Xem lời giải

 • Lý thuyết & Bài tập ÔN TẬP CHƯƠNG I có đáp án

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Toán 9 Chương 1 Hình học 9 (có đáp án)

  Xem chi tiết

Các bài giải Toán 9 Tập 1 Chương 1 khác:

 • Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 • Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
 • Tiếp theo: Toán 9 Chương 2
 • Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
 • Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
 • Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 • Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án – cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
 • Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

About the Author

admin