Giải Toán lớp 4 trang 90 luyện tập chung, lời giải, đáp số câu 1,2,3,4

=> Tham khảo Giải toán lớp 4 tại đây: Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 90 luyện tập chung (chi tiết phương pháp giải)

1. Giải toán 4 bài 1 luyện tập chung trang 90

Đề bài:Viết số thích hợp vào ô trống:giai toan lop 4 trang 90

bai 4 trang 90 Toan 4

Phương pháp giải:– Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết- Muốn tìm tích của hai số, ta đem thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai.

Đáp án:giai toan 4 trang 90

giai toan 4 trang 90 bai 1

2. Giải toán lớp 4 trang 90 bài 2

Đề bài:Đặt tính rồi tính:a. 39 870 : 123 b. 25 863 : 251 c.30 395 : 217

Phương pháp giải:Các em đón đọc hướng dẫn chi tiết cách đặt tính phép chia số có nhiều chữ số cho số có ba chữ số ở phần Giải bài 1 trang 86 SGK Toán 4.

Đáp án:giai toan lop 4 trang 90 luyen tap chung

3. Giải toán 4 trang 90 bài 3

Đề bài:Một Sở giáo dục – đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học?

Phương pháp giải:- Cách 1:+ Bước 1: Tính tất cả số bộ đồ dùng Sở đã nhận được, bằng cách lấy tổng số thùng hàng đem nhân với số bộ đồ dùng có trong mỗi thùng+ Bước 2: Tính số bộ đồ dùng mỗi trường nhận được, bằng cách lấy tất cả số bộ đồ dùng Sở đã nhận được đem chia cho số trường. – Cách 2: + Bước 1: Tính số thùng hàng mỗi trường nhận được, bằng cách lấy số thùng hàng Sở đó nhận được đem chia cho số trường+ Bước 2: Tính số bộ đồ dùng mỗi trường nhận được, bằng cách lấy số bộ đồ dùng có trong một thùng đem nhân với số thùng hàng mỗi trường nhận được.

Đáp án:Cách 1:Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả: 40 x 468 = 18 720 (bộ)Mỗi trường nhận được: 18 720 : 156 = 120 (bộ)Cách 2:Mỗi trường nhận được: 468 : 156 = 3 (thùng hàng)Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là: 40 x 3 = 120 (bộ) Đáp số: 120 (bộ)

4. Giải toán lớp 4 trang 90 bài 4

Đề bài:Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:Giai toan lop 4 luyen tap chung trang 90Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Phương pháp giải:Muốn làm được bài tập này, các em cần quan sát kĩ phần biểu đồ phía trên, đối chiếu phần câu hỏi với dữ kiện đã cho tương ứng trên biểu đồ để trả lời các câu hỏi cho đúng.

Đáp án:a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách. Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách. Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số cuốn sách là: 5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách. Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách. Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số cuốn sách là: 6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)c) Cả 4 tuần bán được số cuốn sách là: 4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách) Trung bình mỗi tuần bán được số cuốn sách là: 22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách)

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 90 luyện tập chung (Ngắn gọn)

Câu 1: Trang 90 SGK Toán lớp 4Viết số thích hợp vào ô trống

giai toan lop 4

Giai toan 4 trang 90

Bài làm

Giai toan lop 4 trang 90

Giai toan 4 trang 90 SGK

Câu 2: Trang 90 SGK Toán lớp 4Tính:a) 39870 : 123 b) 25863 : 251c) 30395 : 217

Bài làm

Giai bai 2 toan 4 trang 90

Câu 3: Trang 90 SGK Toán lớp 4Một Sở giáo dục – đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học?

Bài làm: Cách 1:Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả: 40 x 468 = 18 720 (bộ)Mỗi trường nhận được: 18 720 : 156 = 120 (bộ)Cách 2:Mỗi trường nhận được: 468 : 156 = 3 (thùng hàng)Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là: 40 x 3 = 120 (bộ) Đáp số: 120 (bộ)

Câu 4: Trang 90 SGK Toán lớp 4

Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:Giai toan lop 4 luyen tap chung trang 90Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Bài làm

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách. Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách. Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số cuốn sách là: 5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách. Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách. Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số cuốn sách là: 6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)c) Cả 4 tuần bán được số cuốn sách là: 4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách) Trung bình mỗi tuần bán được số cuốn sách là: 22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách)

– HẾT –

Trên đây là phần giải toán lớp 4 trang 90 luyện tập chung, Giải toán lớp 4 luyện tập chung trang 90 trong chuyên mục giải bài tập toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải toán lớp 4 trang 89 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 4 trang 91, 93 (phần luyện tập chung) để học tốt môn Toán lớp 4 hơn.