Tuân thủ trách nhiệm và không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng

Đây là phẩm chất của người quân nhân cách mạng và là nền tảng cơ bản.

Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xử sự của con người trong các quan hệ xã hội, là giá trị cốt lõi tạo nên phẩm chất của nhân cách con người. Theo nghĩa này, giá trị cốt lõi tạo nên tư cách người chiến sĩ cách mạng là phải có đạo đức cách mạng trong sáng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ, đảng viên là nền tảng của mọi công việc, đạo đức là “nền tảng của cách mạng”. Người chỉ rõ: “Như sông có nguồn, có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo, người cách mạng phải có có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. ”Theo quan điểm của Người, có đạo đức cách mạng là gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không sợ hãi, hèn nhát, rút ​​lui. Khi cần, anh sẵn sàng hy sinh tính mạng không tiếc tay. Có tinh thần cách mạng ắt sẽ có thuận lợi, thành công nhưng vẫn giữ vững tinh thần cần cù, giản dị, không công minh, không quan liêu, hách dịch, không tham nhũng …

Về đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đạo đức cách mạng thể hiện ở lòng trung với nước, trung với đảng, hiếu với dân. Đây là biểu hiện cao nhất về nhận thức đạo đức của đa số đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND Việt Nam). Đó cũng là cơ sở để định hướng ý thức và hành động, hình thành niềm tin và sức mạnh vững chắc, để mỗi đảng viên, chiến sĩ cách mạng luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Sinh thời, Bác Hồ thường căn dặn quân tử không được lấy lòng dân, phải yêu dân, kính dân, bảo vệ nhân dân. Đối với các cán bộ, tướng lĩnh cao cấp, Người nhắc nhở: “Trong quân đội, nhiệm vụ của tướng lĩnh là: phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, chính.” Đây không chỉ là mục tiêu rèn luyện mà còn là mục tiêu đặc biệt nhất. phẩm chất của con người. Một đảng viên, anh là thủ lĩnh của quân …

Nghiên cứu Nghị quyết số 847, chúng ta có thể thấy rằng, ngay từ đầu Nghị quyết đã nêu rõ: “… Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội ta tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên trung phục vụ mục tiêu, lý tưởng phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội xứng đáng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, luôn sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và chiến đấu cho chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh bại ”và danh hiệu cao cả của Bộ đội Cụ Ông“ được nhân dân tin yêu ”.

Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững, tiến lên, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, mãi mãi xứng danh với lời khen của Bác Hồ và các danh hiệu cao cả của chú He Jun. Nói như đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: “Quân đội đánh giặc, quân giúp dân chống thiên tai, bão lũ và gần đây là quân đội giúp nhân dân phòng, chống và đánh thắng. Trong thời kỳ có dịch, quân đội không chỉ dùng mệnh lệnh của người chỉ huy, mà còn có sự chỉ huy cẩn thận hơn, dân khó thì ốm đau, bệnh tật thì sống sót, chết thì người ta còn sống. lịch sử quân đội đã viết thêm một trang mới, tự hào về chiến sĩ vì dân vì dân, về hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”……

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng trong thời gian qua, tác động tiêu cực của cơ chế thị trường ngày càng nghiêm trọng, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự cám dỗ của lợi ích vật chất đã ảnh hưởng đến một số cán bộ, đảng viên trong quân đội. Sa vào chủ nghĩa cá nhân, sa vào sa đọa. Nhiều người dù phải trải qua những khó khăn, gian khổ, hy sinh xương máu vẫn không nản lòng, gục ngã trước “làn đạn bọc đường”. Một số tha hóa vì không tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chỉ mưu lợi cá nhân. Điều nhức nhối hơn nữa là “kể cả những cán bộ cấp cao và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã lạm dụng quyền hạn, vi phạm kỷ luật, pháp luật, những điều đảng viên không được làm, gây thiệt hại cho nhà nước, tài sản quân đội, ảnh hưởng đến truyền thống. uy tín của quân đội đã được Nghị quyết số 847 quy định rõ về phẩm chất, hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Điều có thể khẳng định sâu sắc rằng, lời ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và danh hiệu cao cả Bộ đội Cụ Hồ là biểu hiện cao nhất, rõ nét nhất về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ. Từ những ý nghĩa sâu sắc đó, việc không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam theo Tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng Binh chủng. Quân đội là mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực đạo đức, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. .

Trong tương lai, nhiệm vụ xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc sẽ ngày càng đòi hỏi cao hơn. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, xuyên tạc truyền thống quân đội và hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Xây dựng cấp ủy, đảng bộ, tổ chức quân đội trung thực, bản lĩnh, tiêu biểu; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, mỗi quân nhân cách mạng cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. . Chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng “Cần cù, tiết kiệm, trung thực, liêm khiết” là đức tính của người quân nhân cách mạng; bản thân mỗi người phải rèn luyện đầy đủ phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quân đội ta …

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn này, mọi cán bộ, chiến sĩ phải phấn đấu noi gương và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ trong công việc đến cuộc sống. Đặc biệt coi trọng hoạt động tự giáo dục, tự tu dưỡng đạo đức cách mạng, vì đây là biện pháp quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển của đạo đức cách mạng. Thực tiễn cho thấy, ở đơn vị nào giữ vai trò tiên phong, gương mẫu, có ý thức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng thì phẩm chất chính trị, tư tưởng của đảng viên được giữ trong sạch, tổ chức đảng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. là mạnh mẽ.

Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quân đội là yêu cầu khách quan, cấp bách và là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy Đảng và mọi cán bộ các cấp. Những phẩm chất tuyệt vời của He Shujun trong tình hình mới.

Nguồn sáng