Giải A closer look 1 Unit 2 SGK Tiếng Anh 9 mới

Bài 1a

Vocabulary

Task 1a. Put one of the adjectives in the box in each blank.

(Đặt các tính từ vào chỗ trống.)

local delicious ancient historic helpful warm fascinating comfortable

Dear Oggy,

We’re having a fabulous time here in Hoi An. You know, it’s a(n) (1) _______ town 30 km from Da Nang. The weather is very (2) _______ and sunny. Our hotel is small but (3) _______. The staff are friendly and (4) _______.

We’ve seen most of the sights of the town. The street life here is (5) _______. We’ve spent a lot of time wandering around and looking at the (6) _______ temples, bridges, and houses. We’ve also bought a lot of (7) _______ souvenirs, crafts, and clothing. Well, the street food in Hoi An is (8) _______ and affordable. I wish you could be here with us!

Anyway, I hope things are good with you.

Lots of love,

Jack

Phương pháp giải:

ancient (adj): cổ xưa

warm (adj): ấm áp

comfortable (adj): thoải mái

hepful (adj): giúp ích

fascinating (adj): hấp dẫn

historic (adj): mang tính lịch sử

local (n): địa phương

delicious (adj): ngon

Lời giải chi tiết:

1. ancient

2. warm

3. comfortable

4. helpful

5. fascinating

6. historic

7. local

8. delicious

Dear Oggy,

We’re having a fabulous time here in Hoi An. You know, it’s a(n) (1) ancient town 30 km from Da Nang. The weather is very (2) warm and sunny. Our hotel is small but (3) comfortable. The staff are friendly and (4) helpful.

We’ve seen most of the sights of the town. The street life here is (5) fascinating. We’ve spent a lot of time wandering around and looking at the (6) historic temples, bridges, and houses. We’ve also bought a lot of (7) local souvenirs, crafts, and clothing. Well, the street food in Hoi An is (8) delicious and affordable. I wish you could be here with us!

Anyway, I hope things are good with you.

Lots of love,

Jack

Tạm dịch:

Oggy thân mến,

Chúng mình đang có một thời gian tuyệt vời Hội An. Bạn biết đấy, đó là một thị trấn cổ cách Đà Nẵng 30 km. Thời tiết ấm áp và nhiều nắng. Khách sạn của chúng mình nhỏ nhưng thoải mái. Nhân viên thân thiện và tốt bụng.

Chúng mình đã ngắm hầu hết các cảnh quan của thị trấn. Cuộc sống đường phố ở đây hấp dẫn. Chúng mình đã dành rất nhiều thời gian dạo quanh và ngắm các đền thờ lịch sử và lâu đài cổ kính, những cây cầu và nhà cửa. Chúng mình cũng đã mua rất nhiều đồ lưu niệm, hàng thủ công và quần áo địa phương. À, ẩm thực đường phố ở Hội An rất ngon và giá cả phải chăng. Mình mong bạn có thể đến đây với chúng mình!

À này, hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Thân ái,

Jack

About the Author

admin