Từ vựng Unit 7 Tiếng Anh lớp 7 mới đầy đủ nhất

Unit 7: Traffic

Từ vựng Unit 7 lớp 7

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 7: Traffic – Từ vựng – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Tiếng Anh 7 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies.

comer (n)góc phố speed limit (n)giới hạn tổc độ turning (n)chỗ rẽ accident (n)tai nạn breakdown (n)hỏng xe, chết máy speeding fine (n)phạt tốc độ traffic jam (n)tắc đường, kẹt xe to brake (v)phanh to slow down (v)chậm lại to speed up (v)Tăng tốc to crash (v)đàm, tai nạn (xe) to have an accident (v)bị tai nạn main road (n)đường lớn one-way street (n)đường một chiều ring road (n)đường vành đai road (n)đường crossroad (n)ngã tư fork (n)ngã ba pavement (n)vỉa hè roadside (n)lề đường pedestrian crossing (n)vạch sang đường road sign (n)biển chỉ đường signpost (n)biển báo traffic light (n)đèn giao thông bike (n)xe đạp bus (n)xe buýt car (n)xe hơi coach (n)xe khách motorbike (n)xe máy taxi (n)ta-xi driver (n)tài xế passenger (n)hành khách pedestrian (n)người đi bộ police (n)cảnh sát

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7 khác:

 • Từ vựng Unit 7: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read … 2. Means of transport …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Have you seen … 2. Label the signs …

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Write sentences with … 2. Work in pairs …

 • Communication (phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the flags … 2. Why do these …

 • Skills 1 (phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Look at the picture … 2. Now match these words …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Work in groups … 2. Look at the following …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. What do these … 2. Write the names …

 • Project (phần 1-4 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. In groups think … 2. Make some of these …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án