Đề nghị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi Tiến sĩ Thang Thị Hian

Bà Trương Thị Hiền nhận quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Công nghệ TP.HCM nhiệm kỳ 2013-2018 – Ảnh: HCMUTE

Hôm nay 13/4, Trường ĐH Sư phạm Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý trong trường.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Huang Mingshan ký yêu cầu nhà trường thu hồi Thông báo số 07-TB-HĐT ngày 16/3/2021 về việc không thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn. Chức vụ Phó Hiệu trưởng Thị Hiền của Tiến sĩ Trường do Ban Giám hiệu ban hành vi phạm Mục 1 Mục 10 Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Giáo dục Đại học.

Văn bản yêu cầu khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của bà Zhang Shixian theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo Đảng ủy Trường Cao đẳng – Đại học TP.HCM, khôi phục Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM theo quy định của Đảng. Xuân.

Bộ GD-ĐT cũng đã có ý kiến ​​trong chỉ đạo trước đó về việc hướng dẫn thực hiện các kiến ​​nghị kiện toàn hội đồng trường và kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Bách khoa TP.HCM. Về phía nhà trường, cho đến nay, Tiến sĩ Zhang Shixian vẫn chưa thôi giữ chức vụ phó hiệu trưởng hoặc không đồng ý tái đắc cử chức vụ phó hiệu trưởng trong hội đồng nhà trường.

Đồng quan điểm, Phó giáo sư Du Wenyong, nguyên hiệu trưởng của trường cho biết: “Theo quy định, phó hiệu trưởng phục vụ hết nhiệm kỳ với hiệu trưởng. Khi hết nhiệm kỳ, phó hiệu trưởng tự nguyện từ chức. Thời kỳ. từ năm 2013 – 2018 đến ngày 30/5/2018 thì kết thúc.

Sau đó, tôi nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT kéo dài thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng cho đến hết tuổi quản lý. Thực tế, sau khi có quyết định gia hạn hiệu trưởng, nhà trường đã đề xuất kéo dài nhiệm kỳ đối với hai hiệu phó nhưng Bộ Giáo dục không ra quyết định. Sau đó, Đạo luật Giáo dục Đại học mới giao trách nhiệm đó cho các hội đồng trường học theo đề xuất của hiệu trưởng. ”

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường chuẩn bị các bước, giới thiệu nhân sự để bầu chủ tịch hội đồng trường, yêu cầu thực hiện chủ trương của đảng ủy các trường đại học trên địa bàn TP.HCM, trình Ban Chấp hành Trung ương vào ngày 25-10. , Nghị quyết số 19-NQ / TW năm 2017 về nội dung: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ chế đưa Hội đồng quản trị trở thành cơ quan quyền lực cao nhất của trường đại học; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch. của Ban giám hiệu.

Bí thư cấp ủy triệu tập đại hội bầu chức danh ủy viên hội đồng trường. Khi không có chủ tịch hội đồng trường thì hội đồng trường bầu người chủ trì các cuộc họp khác.

Trước đó, ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định về việc biên chế Trường Đại học Sư phạm Khoa học và Công nghệ TP.

Do đó, Bộ trưởng quyết định công nhận, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Ngô Văn Thủy. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hiệu trưởng mới Được bầu làm Hiệu phó

Theo TS Thái Thị Tuyết Dung (Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM), Luật Giáo dục đại học năm 2012 quy định Phó hiệu trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước. , khi nhiệm kỳ của Chủ tịch nước kết thúc, Phó hiệu trưởng cũng vậy.

Khi ban hành Luật sửa đổi, bổ sung giáo dục đại học 2018 và Nghị định số 99/2019 đã có quy định mới: Hiệu trưởng mới do Hội đồng trường bầu, Hiệu trưởng bầu theo đề nghị của Hiệu trưởng. Mới. Lúc này, hội đồng nhà trường không được quyết định nhân sự phó hiệu trưởng, cá nhân, tổ chức khác không được quyết định việc bổ nhiệm, gia hạn phó hiệu trưởng.

“Nếu hiệu trưởng không đề xuất nhân sự thì hội đồng nhà trường không có cơ sở để thảo luận, biểu quyết bầu hiệu phó, trừ trường hợp quy chế nhà trường có quy định khác nên phó hiệu trưởng do bộ trưởng bổ nhiệm phù hợp với nhiệm kỳ của mình. về chức vụ.Từ năm 2013-2018, Phó hiệu trưởng không được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng.

Đối với Trường ĐH Sư phạm Khoa học và Công nghệ TP.HCM, sắp tới, sau khi có hiệu trưởng (hoặc quyền hiệu trưởng) mới, sẽ đề cử một phó hiệu trưởng do hội đồng trường bầu. “phân.