Giáo dục kỹ năng chữa cháy và cứu nạn trong trường mầm non

Đây là nội dung tại Thông tư số 06/2022 / TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) ban hành. Theo thông báo này, nội dung, kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đưa vào các môn học chính quy định trong kế hoạch giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông hoặc kế hoạch đào tạo trình độ cao đẳng, đại học do Bộ Giáo dục ban hành. và Đào tạo. các cơ sở giáo dục.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn trẻ em cách thoát hiểm trong trường hợp hỏa hoạn. Hình minh họa: Internet.

Nội dung diễn tập phương án chữa cháy bao gồm: diễn tập phương pháp chữa cháy, phương tiện cứu nạn (bằng máy thật hoặc thiết bị mô hình), diễn tập phương án khẩn cấp khi xảy ra tai nạn cháy nổ. Thời lượng tổ chức các hoạt động bổ trợ về phòng cháy và chữa cháy cho trẻ mầm non ít nhất 01 buổi / năm học. Đối với học sinh phổ thông, học sinh trong Trung tâm Giáo dục thường xuyên phải đảm bảo học ít nhất 02 tiết / năm học. Đối với sinh viên, đảm bảo ít nhất 3 lần / năm học.

“Thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo” quy định phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kiến ​​thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tương ứng, trong giáo dục mầm non, kiến ​​thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được lồng ghép thông qua các hoạt động nuôi dạy, chăm sóc và giáo dục trẻ; được minh họa thông qua các hoạt động giáo dục phát triển thể chất, sử dụng phương pháp giáo dục trực quan.

Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thực hiện lồng ghép vào nội dung chương trình môn học của chương trình giáo dục chính khóa thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống và sinh hoạt câu lạc bộ hè.

Về giáo dục đại học, lồng ghép các môn học giáo dục quốc phòng, an ninh và các hoạt động ngoại khóa; phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức các hoạt động huấn luyện, diễn tập phù hợp với nội dung đào tạo của nhà trường.