Công văn 681/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo

Trình duyệt không hỗ trợ iframe.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc-

Số: 681/BGDĐT-GDTHV/v hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo chương trình GDPT 2018

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo

Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là CT GDPT 2018) sẽ bắt đầu triển khai thực hiện từ năm học 2020 – 2021. Chương trình quy định môn Tiếng Anh là môn học tự chọn với lớp 1, 2 và bắt buộc với lớp 3, 4, 5.

Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 và lớp 2 nhằm giúp học sinh yêu thích môn học, có nhận thức đơn giản về tiếng Anh; hình thành và phát triển chủ yếu hai kỹ năng là nghe và nói trong các ngữ cảnh và các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, giúp các em tự tin khi bước vào học tiếng Anh từ lớp 3.

Để tổ chức dạy môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo CT GDPT 2018 đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung sau

I. Nội dung, hình thức, phương pháp, thời lượng dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh

1. Nội dung, hình thức và phương pháp dạy học

Tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn phải đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 theo CT GDPT 2018.

Tổ chức dạy đủ 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc và viết, trong đó tập trung phát triển chủ yếu hai kỹ năng là nghe và nói; tổ chức đa dạng các hình thức dạy và học bao gồm cả học ở trong và ngoài lớp học; tạo môi trường sử dụng và thể hiện bằng tiếng Anh tối đa cho học sinh; tăng cường phát triển văn hóa đọc sách, truyện bằng tiếng Anh phù hợp với giai đoạn làm quen tiếng Anh của học sinh.

Khi triển khai thực hiện cần chú ý đến các yếu tố tạo sự hứng thú và yêu thích với môn học, không gây quá tải hay căng thẳng cho học sinh.

2. Thời lượng dạy học

Chương trình tiếng Anh lớp 1, lớp 2 được thiết kế và phân bổ với thời lượng 140 tiết học trong 02 năm, 70 tiết học trong mỗi năm lớp 1 và lớp 2, tương đương với 2 tiết/tuần.

3. Đánh giá kết quả học tập của học sinh

Thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh học tiếng Anh lớp 1, lớp 2 theo quy định về đánh giá học sinh tiểu học của Bộ GDĐT.

Đánh giá sự hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của học sinh được quy định trong CT GDPT 2018 và năng lực đặc thù của môn học được quy định trong chương trình môn tiếng Anh lớp 1, lớp 2.

Đánh giá học sinh học tiếng Anh lớp 1, lớp 2 nhằm xây dựng sự tự tin cho người học, chú trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh. Thực hiện các hình thức đánh giá phong phú và đảm bảo độ sẵn sàng của người học.

Thực hiện đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh tập trung chủ yếu vào đánh giá thường xuyên với các kỹ thuật đánh giá đa dạng và phù hợp; đánh giá định kỳ nhẹ nhàng, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, không tạo tâm lý căng thẳng cho học sinh và chủ yếu tập trung vào kỹ năng là nghe và nói.

Điều kiện thực hiện chương trình

1. Giáo viên

Giáo viên phải đạt chuẩn theo quy định của Bộ GDĐT; có năng lực tiếng Anh Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam; có năng lực sư phạm phù hợp với cấp tiểu học theo quy định. Với những giáo viên chuyển từ bậc học cao hơn xuống dạy tiểu học, cần tham gia bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh tiểu học trước khi bố trí dạy học.

Giáo viên phải được tập huấn đầy đủ về chương trình làm quen tiếng Anh lớp 1, lớp 2, sách giáo khoa và tài liệu dạy học; được tham gia công tác bồi dưỡng thường xuyên để thực hiện đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; được tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

2. Sách giáo khoa, xuất bản phẩm, phần mềm dạy học và tài liệu tham khảo

Sách giáo khoa sử dụng trong dạy học tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo CT GDPT 2018 phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Xuất bản phẩm, phần mềm dạy học và tài liệu tham khảo sử dụng trong nhà trường thực hiện theo quy định của Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 quy định quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Khi xây dựng kế hoạch dạy học, giáo viên có thể linh hoạt điều chỉnh nội dung dạy học đảm bảo tính phù hợp với chương trình, mục tiêu bài học, học sinh và điều kiện thực hiện tại địa phương.

3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học tiếng Anh tiểu học theo các quy định tại Công văn số 7110/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/10/2012 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông và Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 08/4/2019 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 và các hướng dẫn khác của Bộ GDĐT.

Đối với các trường có các điểm trường: nếu tổ chức dạy tiếng Anh phải trang bị cơ sở vật chất đảm bảo để tổ chức dạy học theo quy định trong CT GDPT 2018.

Đối với những nơi có điều kiện: khuyến khích đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại để phục vụ hiệu quả việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

III. Tổ chức thực hiện

Để triển khai dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 từ năm học 2020 – 2021 và chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình tiếng Anh tiểu học theo CT GDPT 2018, sở GDĐT các tỉnh, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch; ban hành cơ chế, chính sách; rà soát đội ngũ hiện có và tuyển dụng giáo viên; xây dựng lộ trình đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện chương trình môn Tiếng Anh cấp tiểu học theo CTGDPT 2018.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh: đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên chưa đạt chuẩn; tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên với nội dung phù hợp với quy định của chương trình và nhu cầu thực tế của giáo viên; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp để hỗ trợ giáo viên.

3. Chỉ đạo các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục tiểu học tích cực tổ chức dạy học môn tiếng Anh lớp 1, lớp 2 theo CT GDPT 2018. Khi tổ chức phải đảm bảo sự tự nguyện của học sinh và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh; có giải pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp cho những học sinh không đăng ký học tiếng Anh tự chọn.

4. Tăng cường xã hội hóa giáo dục, khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng môi trường học tập tiếng Anh thân thiện, tích cực và hiệu quả trong và ngoài nhà trường, tiến tới xây dựng cộng đồng học tập tiếng Anh ở địa phương.

5. Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị thực hiện chương trình tiếng Anh tiểu học theo đúng các quy định của Bộ GDĐT; chịu trách nhiệm về chất lượng dạy và học tại địa phương.

6. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và báo cáo theo vụ việc (nếu có) về Bộ GDĐT để theo dõi chỉ đạo thực hiện.

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT triển khai nghiêm túc những nội dung được hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:– Như trên (để thực hiện);- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để p/h);- Bộ trưởng (để b/c);- Các Thứ trưởng (để p/h);- Vụ GDTrH, Cục NG&CBQL, ĐANNQG, Viện KHGDVN (để t/h);- Lưu: VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ