Giải toán lớp 4 trang 84 Luyện tập chi tiết, bài 1,2,3 SGK toán 4

=> Tham khảo Giải toán lớp 4 tại đây: Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 84 Luyện tập (gồm phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 84 luyện tập, bài 1

Đề bài:Đặt tính rồi tính:a) 4725 : 15 b) 35136 : 184647 : 82 18408 : 524935 : 44 17826 : 48

Phương pháp giải:Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn đặt tính số nhiều chữ số chia cho số có hai chữ số trong phần Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 4.

Đáp án:giai bai 1 trang 84 sgk toan 4 luyen tap

2. Giải toán lớp 4 trang 84 luyện tập, bài 2

Đề bài:

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Phương pháp giải:

Đáp án:

Tóm tắt:

25 viên gạch: 1m2

1050 viên gạch: … m2 ?

Bài giải

Nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được số mét vuông nền nhà là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42m2.

3. Giải toán 4 luyện tập trang 84 SGK, bài 3

Đề bài:Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

Phương pháp giải:Muốn tính số sản phẩm trong cả 3 tháng đó trung bình mỗi người làm được, ta lấy số sản phẩm tháng một, tháng hai, tháng ba đội đó làm được đem cộng với nhau rồi chia cho 25.

Đáp án:Trong cả 3 tháng trung bình mỗi người làm được số sản phẩm là (855 + 920 + 1350) : 25 = 125 (sản phẩm) Đáp số: 125 sản phẩm.

4. Giải bài tập toán lớp 4 luyện tập trang 84, bài 4

Đề bài:Sai ở đâu?giai bai 4 trang 84 sgk toan 4 luyen tap

Phương pháp giải:Xem lại cách đặt tính phép chia số có nhiều chữ số cho hai chữ số ở phần hướng dẫn Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 4.

Đáp án:Phép chia đúng là:giai bai 4 trang 84 sgk toan 4 luyen tap 2a) Phép chia sai ở bước thứ 2:564 chia cho 67 được 8 dư 28, không phải 564 chia cho 28 được 7 dư 9.b) Phép chia sai ở bước cuối cùng:285 chia cho 67 được 4 dư 17, không phải 285 chia 67 được 4 dư 47.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 84 luyện tập ngắn gọn

giai toan 4 trang 84 sgk luyen tap

giai toan 4 trang 84 sgk luyen tap 2

– Hết –

Trên đây là phần Giải toán lớp 4 trang 84 luyện tập trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải toán lớp 4 trang 83 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 4 trang 85 để học tốt môn Toán lớp 4 hơn