Giải Looking Back Unit 6 SGK Tiếng Anh 7 mới

Bài 5

Task 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the Temple of Literature – the Imperial Academy. Use the suggestions below to help you.

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Sử dụng những gợi ý bên dưới để giúp em.)

Suggestions

Questions

Answers

Location

Where is the Temple of Literature?

It’s located in the centre of Ha Noi.

Tickets

Things to see

Things to buy?

Time of the day to visit

Lời giải chi tiết:

Suggestions

(Gợi ý)

Questions

(Câu hỏi)

Answers

(Trả lời)

Location (Địa điểm)

Where is the Temple of Literature?

(Văn Miếu ở đâu?)

It’s located in the centre of Ha Noi.

(Nó ở trung tâm Hà Nội.)

Tickets (Vé)

Where are tickets sold?

(Vé được bán ở đâu?)

They are sold at the gate of historic site.

(Vé được bán ở cổng khu di tích.)

Things to see (Xem những gì)

What can we see there?

(Chúng ta có thể xem gì ở đó?)

We can see The Doctor’s stone tablets.

(Chúng ta có thể xem những bia Tiến sĩ ở đó.)

Things to buy (Mua gì)

What can we buy there?

(Chúng ta có thể mua gì ở đó?)

We can buy souvenirs in front of the gate.

(Chúng ta có thể mua quà lưu niệm trước cổng.)

Time of the day to visit

(Thời gian trong ngày để thăm)

What is the time of day to visit?

(Thời gian nào trong ngày để vào thăm?)

08:00a.m – 5:00p.m

(Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều)