Bài 6 trang 10 Toán 9 Tập 1 | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 9

Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Video Bài 6 trang 10 SGK Toán 9 Tập 1 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa.

a) a3

b) -5a

c) 4-a

d) 3a+7

Lời giải:

a) Để a3 có nghĩa thì a3 ≥ 0 ⇔ a ≥ 0.

b) Để -5a có nghĩa thì -5a ≥ 0 ⇔ a ≤ 0.

c) Để 4-a có nghĩa thì 4 – a ≥ 0 ⇔ -a ≥ -4 ⇔ a ≤ 4.

d) Để 3a+7 có nghĩa thì 3a + 7 ≥ 0 ⇔ 3a ≥ -7 ⇔ a ≥ -73.

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 9 bài 2 khác:

BÀI TẬP

 • Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 8 : Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 5cm ….

 • Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau …

 • Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:…

 • Bài 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:…

 • Bài 9(trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x biết:

 • Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Chứng minh:

LUYỆN TẬP

 • Bài 11 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:…

 • Bài 12 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:…

 • Bài 13 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:…

 • Bài 14 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): Phân tích thành nhân tử:…

 • Bài 15 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1): giải các phương trình sau:…

 • Bài 16 (trang 12 SGK Toán 9 Tập 1): Đố: Hãy tìm chỗ sai trong phép chứng minh …

Các bài giải Toán 9 Tập 1 hay, chi tiết khác:

 • Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
 • Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 • Bài 5: Bảng căn bậc hai
 • Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (có đáp án – cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (có đáp án)
 • Các dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án