Lý thuyết hàm bậc nhất cần nhớ

Danh sách bài viết

Công thức của hàm số bậc nhất, tính chất của hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số bậc nhất, điều kiện để hai đường thẳng song song và vuông góc.

Kiến thức cần nhớ:

  1. 1. Định nghĩa
  2. 2. Thuộc tính
  3. 3. Đồ thị hàm số
  4. 4. Cách vẽ hàm
  5. 5. Bổ sung kiến ​​thức
  6. 6. Điều kiện để hai đường thẳng song song và hai đường thẳng vuông góc

1. Định nghĩa

Hàm bậc nhất là một hàm được cho bởi công thức:

+ khi nào

2. Thuộc tính

Hàm bậc nhất, được xác định cho tất cả các giá trị

Trên tập hợp các số thực, hàm

3. Đồ thị hàm số

+ đồ thị hàm số

+

4. Cách vẽ hàm

+ Vẽ hai điểm khác nhau của đồ thị, sau đó kẻ đường thẳng đi qua hai điểm đó.

+ Thường vẽ đường thẳng đi qua 2 giao điểm của đồ thị và trục tọa độ của nó là

+ Lưu ý: Xuyên thẳng

5. Bổ sung kiến ​​thức

hai điểm trên mặt phẳng tọa độ

Lượt xem

6. Điều kiện để hai đường thẳng song song và hai đường thẳng vuông góc

Cho hai đoạn thẳng

– Hai đường thẳng song song:

– Hai đường thẳng song song:

– Hai đường thẳng cắt nhau:

– Hai hàng dọc:

* Lưu ý: gọi