So sánh 2 phương pháp quản trị hàng đầu MBO và MBP – Trung tâm Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

Một kế hoạch tuyệt vời của công ty trước hết được kiến thiết xây dựng bằng việc thiết lập những tiềm năng cho doanh nghiệp, rồi sau đó sử dụng những chiêu thức quản trị tương thích để từng bước triển khai kế hoạch đó. Hiện nay, hai giải pháp quản trị phổ cập số 1 lúc bấy giờ là MBO và MBP .
Vậy MBO và MBP là gì ? Chúng giúp gì cho việc triển khai kế hoạch của doanh nghiệp hiệu suất cao ?

MBO (Management by Objectives) là mô hình quản trị theo mục tiêu:

Xác định mục tiêu của cấp cao nhất -> xác định mục tiêu và chỉ tiêu của các cấp thấp hơn hoặc trong thời hạn ngắn hơn: Quản lý toàn bộ công việc dựa trên việc đo lường mục tiêu và dựa trên kế hoạch thực hiện mục tiêu. 
– Thích hợp cho phân đoạn quản lý cấp cao và thích hợp với các công việc khó kiểm soát được quá trình thực hiện, khuyến khích sáng tạo do tập trung vào mục tiêu hơn là các biện pháp thực hiện.

MBP (Management by Process) là mô hình quản trị theo quá trình:

Xác định các bước để thực hiện công việc -> xây dựng qui trình cho công việc đó -> xây dựng kế hoạch kiểm soát quá trình, kế hoạch kiểm tra thử nghiệm -> đo lường theo kế hoạch kiểm soát quá trình và kế hoạch kiểm tra thử nghiệm.
– Thích hợp cho quản lý cấp trung và cấp thấp theo qui trình công nghệ.

MBO: Management By Objectives – Quản lý theo mục tiêu– Bản chất là khoán việc. Gần ngược so với MBP. Xác định mục tiêu của cấp cao nhất -> xác định mục tiêu và chỉ tiêu của các cấp thấp hơn hoặc trong thời hạn ngắn hơn: quản lý toàn bộ công việc dựa trên việc đo lường mục tiêu dựa trên kế hoạch thực hiện mục tiêu.
– Thích hợp cho phân đoạn quản lý cấp cao và thích hợp với các công việc khó kiểm soát được quá trình thực hiện.

Ưu điểm :

 • Cấp dưới phát minh sáng tạo
 • Tạo dữ thế chủ động
 • Tính linh động cao
 • Nhiều thời hạn cho chỉ huy
 • Công bằng, minh bạch theo đúng năng lượng

Nhược điểm :

 • Không bảo vệ tính tập trung chuyên sâu
 • Dễ sai lầm
 • Khó đúng chuẩn
 • Không kiếm soát được quá trình
 • Có thể thậm chí còn sai hướng
 • Đòi hỏi người thực thi phải có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao
 • Khó trấn áp được ngân sách cho quy trình thực thi do hành vi của nhân viên cấp dưới không giống hệt

MBP: Management By Process – Quản lý theo quy trình 

Bản chất là quản lý công việc theo một chu trình đã được phân tích và quy định kỹ lưỡng. Gần ngược lại so với MBO và thực chất đây chính là nền tảng của các hệ thống quản lý chất lượng ISO.
Xác định các bước để thực hiện công việc -> xây dựng qui trình cho công việc đó -> xây dựng kế hoạch kiểm soát quá trình, kế hoạch kiểm tra thử nghiệm -> đo lường theo kế hoạch kiểm soát quá trình và kế hoạch kiểm tra thử nghiệm.

Ưu điểm :

Nhược điểm :

 • Cấp dưới ít phát minh sáng tạo vì tổng thể đã được pháp luật ngặt nghèo
 • Chủ động không cao mà tính phụ thuộc cao
 • Không có tính linh động cao

Bảng so sánh MBO – MBP

Tiêu chí so sánh

MBO

MBP

Dựa trên hiệu quả việc làm + Đảm bảo theo tiềm năng đề ra .+ Hiệu quả
+ Làm đúng việc .
+ Kiểm soát được việc làm cụ thể, nhưng chưa chắc đã bảo vệ tiềm năng .+ Hiệu năng
+ Làm việc đúng .
Đối tượng vận dụng Thường là quản trị cấp cao và cấp trung Thường là quản trị cấp trung và cấp thấp
Ưu điểm

Thuận lợi cho công việc khó kiểm soát hoặc đo lường.

Thuận lợi cho việc làm nhưng khó xác lập tiềm năng .

Như vậy, tùy theo ngành nghề kinh doanh thương mại và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, doanh nghiệp nên lựa chọn chiêu thức quản trị MBO hoặc MBP hoặc tích hợp cả 2 giải pháp để tạo ra hiệu suất cao quản trị cao nhất .

THAM KHẢO THÊM CÁC KHÓA HỌC CÓ LIÊN QUAN TẠI ĐÂY: