Mẹo phân biệt ‘learn’ và ‘study’

Cùng là động từ và có nghĩa ” học ” trong tiếng Việt, ” learn ” và ” study ” là cặp từ khiến nhiều người học tiếng Anh phải hoảng sợ .

11-8-Learn-MoreStudy-Less-6360-143926481
Bạn có hiểu vì sao lại có câu ” Learn more, study less ” ?

Điểm chung của cặp từ ” learn ” và ” study ” là dạng từ ( động từ ) và cũng được dịch sang tiếng Việt là ” học “. Tuy nhiên, thực chất của hai động từ này là khác nhau .

Study

Study : read, memorise facts, attend school ( classes, subjects, degrees )
” Study ” được lý giải là hành vi thiên nhiều về việc bạn nỗ lực nhớ, học thuộc một loại kỹ năng và kiến thức gì đó. Chính thế cho nên, ” study ” dùng phổ cập khi bạn ở trường ” at school ” .
Ví dụ : study Maths, study Medical degree

11-8-medical-student-studying-7680-14392
Medical degree hay Law degree đều được dùng với ” study ” .

Learn
Learn : gain knowledge, skills by studying, practicing, being taught or experience something

“Learn” được giải thích bằng việc học một cách tự nhiên, thấm dần vào nhận thức mà không phải nỗ lực. Ví dụ: A child learns to speak from their parents.

” Learn ” còn là việc học hỏi cho thấy bạn hiểu, thấm nhuần và rút ra được kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức cho bản thân. Ví dụ : learn to ride a bike, learn to play the piano, learn to make money .
Điều khiến nhiều bạn nhầm lẫn giữa hai từ này là bởi ” study ” là một trong những cách để ” learn “. Bạn cố gắng nỗ lực học thuộc, đọc, ghi nhớ một điều gì để hiểu về nó, và từ đó hoàn toàn có thể sử dụng trong những trường hợp khác nhau. Ngay từ định nghĩa ” learn “, bạn hoàn toàn có thể thấy những cách để ” learn ” là ” studying, practicing, being taught or experience “. Ví dụ :
– I study English grammar to learn it. ( Tôi học thuộc ngữ pháp tiếng Anh để hiểu, dùng được nó ) .
– I studied until 3 am but I did not learn anything ( Tôi ngồi học đến tận 3 giờ sáng nhưng chẳng thu nhận được gì ) .

11-8-late-study-session-5909-1439264816.
Khi thức đến tận 3 h sáng để học ( study ), bạn trở nên stress nên hoàn toàn có thể hấp thu được kỹ năng và kiến thức ( learn ) nữa không ?

You have to study something in order to learn how to do it (Bạn phải tìm hiểu về một việc rồi mới hiểu và làm việc đó).

Bạn cũng hoàn toàn có thể ” learn ” trải qua ” practice “. Ví dụ : ” I learnt to play the piano by practicing every day ” bởi bạn rèn luyện và biến việc hoàn toàn có thể chơi đàn thành một phần năng lực ( skill ) của bản thân .
Điều quan trọng ở hai từ này là : ” learn ” là việc học để bạn am hiểu, sử dụng kỹ năng và kiến thức hoặc có được kiến thức và kỹ năng còn ” study ” là việc học tương quan đến đọc hiểu, nỗ lực ghi nhớ .

Y Vân (theo Engvid)