So Sánh Điểm Giống Nhau Và Khác Nhau Giữa Thị Tộc Và Bộ Lạc ?

So sánh (phân biệt) nhà nước và tổ chức thị tộc để làm rõ sự giống và khau nhau giữa chúng.You watching: Sự khác biệt giữa dân tộc và bộ lạcBạn đang xem: So sánh thị tộc và bộ lạc

Những nội dung liên quan:

Xã hội cộng sản nguyên thuỷ là hình thái kinh tế – xã hội đầu tiên và dài nhất trong lịch sử phát triển của loài người, từ khi có con người xuất hiện trên trái đất đến khi xã hội phân chia thành các giai cấp và xuất hiện nhà nước.

Bạn đang xem: So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa thị tộc và bộ lạc

*

Theo học thuyết Mác – Lênin, Nhà nước không tồn tại trong xã hội cộng sản nguyên thủy. Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội loài người đã phát triển đến một giai đoạn nhất định.

– Cơ sở kinh tế tài chính của xã hội cộng sản nguyên thủy là chính sách sở hữu chung về tư liệu sản xuất và mẫu sản phẩm lao động .– Thị tộc là cơ sở sống sót của xã hội cộng sản nguyên thủy. Trong thị tộc mọi người đều bình đẳng, không một ai có độc quyền, đặc lợi. Thị tộc tổ chức triển khai theo huyết thống .– Quyền lực trong xã hội cộng sản nguyên thủy là quyền lực tối cao mang đặc thù xã hội, gắn liền với xã hội, không tách rời dân cư .

Để cho công việc của thị tộc tiến hành một cách trôi chảy, tức là để tổ chức và quản lý thị tộc, đã xuất hiện tổ chức Hội đồng thị tộc. Hội đồng thị tộc là tổ chức quyền lực cao nhất của thị tộc, trong đó mọi người lớn tuổi không phân biệt đàn ông hay đàn bà, đều là thành viên và có tính bắt buộc chung đối với mọi người. Hội đồng thị tộc bầu ra những người đứng đầu thị tộc như tù trưởng, thủ lĩnh quân sự,…để thực hiện quyền lực và quản lý các công việc chung của thị tộc.

So sánh nhà nước với tổ chức thị tộc

Sự giống nhau giữa nhà nước và thị tộc

Nhà nước và tổ chức triển khai thị tộc đều là cơ sở sống sót của xã hội loại người tại những quy trình tiến độ lịch sử vẻ vang nhất định .

Sự khác biệt giữa nhà nước và thị tộc, bộ lạc

Tôi xin vạch ra một số sự khác nhau giữa nhà nước với các tổ chức thị tộc để các bạn có thể phân biệt được 02 tổ chức này.

Nhà nước Tổ chức thị tộc
Khái niệm Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội với mục đích bảo về địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội. Thị tộc là cơ sở tồn tại của xã hội cộng sản nguyên thủy. Trong thị tộc mọi người đều bình đẳng, không một ai có đặc quyền, đặc lợi. Thị tộc tổ chức theo huyết thống.
Cơ sở kinh tế Có 04 kiểu nhà nước tương ứng với 04 kiểu hình thái kinh tế – xã hội:

– Nhà nước chủ nô: chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và nô lệ.

– Nhà nước tư sản : chính sách chiếm hữu tư về máy móc, nhà xưởng, … và bóc lột giá trị thặng dư. See more : Hướng Dẫn Cách Đo 3 Vòng Cho Nữ Bằng Thước Dây + Số Đo 3 Vòng Chuẩn Nữ– Nhà nước xã hội chủ nghĩa : chính sách công hữu về tư liệu sản xuất .

Cơ sở kinh tế của xã hội cộng sản nguyên thủy là chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động.Xã hội không có sự phân hóa giàu nghèo, không có người bóc lột người
Cơ sở xã hội – Nhà nước tổ chức dân cư theo lãnh thổ: Nhà nước xuất hiện đã lấy sự phân chia lãnh thổ làm điểm xuất phát. Cách tổ chức công dân theo lãnh thổ là đặc điểm chung của tất cả các nhà nước.– Nhà nước thiết lập quyền lực tối cao công cộng đặc biệt quan trọng : Quyền lực này không còn hòa nhập với dân cư. Quyền lực công cộng đặc biệt quan trọng sau khi có nhà nước thuộc về giai cấp thống trị, ship hàng quyền lợi của giai cấp thống trị .+ Nhà nước chủ nô : xã hội phân hoá thành giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ .+ Nhà nước phong kiến : sự xích míc và đấu tranh giữa giai cấp địa chủ và nông dân .+ Nhà nước tư sản : sự xích míc giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản .+ Nhà nước xã hội chủ nghĩa : xã hội bình đẳng . – Dân cư được tổ chức theo huyết thống và chế độ mẫu hệ. Tế bào của xã hội là thị tộc, nhiều thị tộc hợp thành bào tộc, nhiều bào tộc hợp thành bộ lạc.

– Người lãnh đạo thị tộc là thủ lĩnh hoặc thủ trưởng, do hội đồng thị tộc bầu ra. Hội đồng thị tộc bao gồm tất cả những người lớn tuổi trong thị tộc.

Xem thêm: Crack Idm Mới Nhất 2015 – Download Idm Full Crack Mới Nhất 2015

– Quyền lực của những người chỉ huy gắn liền với dân cư, dựa trên uy tín, không dựa vào cưỡng chế. See more : Khắc Phục Sự Cố Về Cuộc Gọi Messenger Trên Máy Tính Không Có Tiếng Trên Iphone=> Xã hội không có sự phân loại giai cấp .

Các tìm kiếm liên quan đến phân biệt nhà nước và tổ chức cộng sản nguyên thủy, xã hội cộng sản nguyên thủy, công xã nguyên thủy, nguyên nhân ra đời của nhà nước, đặc điểm của xã hội nguyên thủy, trong xã hội công xã nguyên thủy không có nhà nước, sự khác biệt giữa nhà nước và thị tộc bộ lạc, phân biệt nhà nước và tổ chức cộng sản nguyên thủy