Tăng học phí đại học và nâng cao chất lượng đào tạo

Đây cũng là ngành có mức tăng học phí lớn nhất trong 7 ngành đào tạo, với mức tăng 71,3%.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên (tự chủ một phần), mức thu học phí tối đa không quá 2 lần mức học phí do trường không tự chủ quy định. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự chủ kinh phí đầu tư và định kỳ (hoàn toàn tự chủ), mức thu học phí được xác định tối đa 2,5 lần mức trần đối với trường không tự chủ. Trường hợp chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt cấp chứng chỉ chất lượng chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc cấp chứng chỉ chương trình đào tạo đạt chuẩn nước ngoài hoặc trình độ tương đương thì cơ sở giáo dục đại học được xác định mức thu học phí. đối với chương trình theo tiêu chuẩn kinh tế – kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành Hướng dẫn mở cho người học và xã hội.

Lo ngại học phí tăng sẽ tăng gánh nặng cho học sinh, nhất là học sinh nông thôn, gia đình khó khăn, nhiều ý kiến ​​cho rằng cần tăng học phí ở các trường công lập để nâng cao chất lượng giáo dục. Tự chủ đại học.

Tuy nhiên, ông Li Yuekun, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết có nhiều cách để tăng cường đầu tư cho đào tạo, không chỉ là học phí. “Chất lượng đào tạo quyết định chi phí đào tạo, chi phí cao và chất lượng cao. Nhưng để tăng chi phí, có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, có nhiều nguồn chia sẻ khác nhau như ngân sách quốc gia, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất …. .. không chỉ là học phí, không thể chỉ trông chờ vào học phí là không tốt “, ông Lê Viết Khuyến nói.

Tiến sĩ Fan Xie, Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Edlab Châu Á cho rằng, cơ chế tài chính của giáo dục đại học hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Suất đầu tư bao gồm cả ngân sách nhà nước và học phí trên mỗi sinh viên ở Việt Nam là quá thấp. “Chúng ta có quá nhiều trường đại học công lập (kết quả của việc mở quá nhiều trường trong giai đoạn 2000-2010), vì vậy mặc dù chính phủ đang tăng cường đầu tư cho giáo dục đại học, nhưng ngân sách nhà nước đầu tư bình quân đầu người cho quốc gia thành viên vẫn còn quá ít”, Fan nói Tiến sĩ Xie nói.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đại học và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho người nghèo, Tiến sĩ Fan Xie nhấn mạnh, cơ chế tài chính của giáo dục đại học ngày nay phải được cải cách. Thứ nhất, suất đầu tư, bao gồm ngân sách nhà nước và học phí trên mỗi sinh viên, phải được nâng lên. Thứ hai, kế hoạch dài hạn là giảm quy mô giáo dục đại học công lập để tập trung đầu tư cho đầu tư ưu tú, đầu tư cho giáo dục sau đại học, đầu tư cho các ngành / lĩnh vực quan trọng như khoa học cơ bản, giáo dục, y học. Kinh tế, nông nghiệp hoặc xã hội con người. Thứ ba là điều chỉnh chính sách tài chính và thực hiện cơ chế tài chính “hai cao” là học phí cao và hỗ trợ nhiều (hỗ trợ bao gồm học bổng và tín chỉ sinh viên).

Một giáo sư tại Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết học phí đại học ở Việt Nam vẫn còn khá thấp so với mức học phí trên mỗi sinh viên ở nhiều nước, vì vậy việc tăng học phí mà không cần kinh phí công là điều nên làm. Tuy nhiên, việc tăng học phí cần đi kèm với các chính sách khác để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho sinh viên, tăng nguồn vốn vay cho sinh viên. Đồng thời, các trường cần cơ cấu lại các khoản đầu tư và tích lũy thông qua việc tăng học phí và minh bạch thông tin. Việc cấp chứng chỉ là rất cần thiết và bài bản, giúp cho việc cấp chứng chỉ trở nên thực chất hơn, giúp nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ trong nhà trường, tránh hình thức. “Thu nhập của người dân còn thấp nên cần có lộ trình tăng học phí phù hợp, mức học phí của toàn bộ chương trình phải được công bố ngay từ đầu”, GS.

Yan Ying