Tương tác gen – https://futurelink.edu.vn

I. KHÁI NIỆM TƯƠNG TÁC GEN

Là sự ảnh hưởng tác động qua lại giữa hai hay nhiều gen không alen cùng pháp luật một kiểu hình .
” Bản chất : Là sự tương tác giữa những mẫu sản phẩm của gen để tạo nên kiểu hình .

II. CÁC KIỂU TƯƠNG TÁC GEN KHÔNG ALEN

1. Tương tác bổ sung (bổ trợ)

a. Khái niệm : Tương tác hỗ trợ là kiểu tương tác của hai hay nhiều gen không alen cùng qui định một tính trạng, trong đó sự Open của 2 alen trội làm Open kiểu hình mới .b. Sơ đồ lai kiểm chứng :Tương tác bổ trợ, bổ sungc. Giải thích hiệu quả :- F2 có 9 + 7 = 16 tổng hợp → F1 cho 4 loai giao tử → F1 dị hợp về 2 cặp gen ( AaBb ) .- Ta thấy F1 ( AaBb ) dị hợp về 2 cặp gen chỉ bộc lộ một tính trạng hoa đỏ → hiện tượng kỳ lạ 2 gen tương tác pháp luật 1 tính trạng :+ Hai alen trội A và B nằm trên 2 NST khác nhau sinh ra loại sản phẩm tương tác với nhau đã qui định tính trạng hoa đỏ ( A ­ _B_ )+ Khi chỉ có 1 trong 2 gen trội hoặc không có gen trội nào thì hoa màu trắng ( A-bb, aaB -, aabb )

2. Tương tác át chế

a. Khái niệm: Là hiện tượng tương tác giữa hai (hay nhiều) gen trong đó 1 gen này kìm hãm sự hoạt động của 1 gen khác thuộc locut khác nhau.

Có hai truờng hợp : át chế trội và át chế lặn .b. Sơ đồ lai :

Tương tác át chế

c. Giải thích :Ta thấy tỉ lệ F2 là 13 : 3 → có 16 tổng hợp lai nhưng khác tỉ lệ 9 : 3 : 3 1 chứng tỏ những gen phân li độc lập nhưng có sự tương tác với nhau, đơn cử là tuân theo qui luật tương tác át chế trội ( Sự xuất hiện của B ngưng trệ sự biểu lộ của A, nên kiểu gen A_B_ lao lý màu trắng, kiểu gen A_bb có màu ) .

3. Tương tác cộng gộp

* Khái niệm : Là hiện tượng kỳ lạ khi có hai hay nhiều locus gen tương tác với nhau mỗi alen trội đều góp thêm phần làm tăng sự biểu lộ của kiểu hình .

Tỷ lệ đặc trưng : 9A _B_, 3A _bb, 3 aaB_ : 1 aabb = 15 : 1

*Đặc điểm:

– Tính trạng càng do nhiều gen tương tác lao lý thì sự sai khác về KH giữa những KG càng nhỏ ® tạo nên một phổ BD liên tục .- Tác động cộng gộp thường là những tính trạng số lượng, hiệu suất ( sản lượng sữa, chiều cao … ). Tính trạng số lượng thường có phổ biến dị rộng, hoàn toàn có thể định lượng được bằng cân, đo, đong, đếm …

Loigiaihay.com