Xã Xiangdao xử lý toàn diện việc xả thải gây ô nhiễm

Căn cứ vào đó, ông Nguyễn Văn Biên báo cáo về vị trí, địa điểm, có 4 hộ dân ở thôn Chùa, thị trấn Hướng Đạo, huyện Tam Dương, có cùng hộ khẩu là ông Nguyễn Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Sơn, và anh Nguyễn Văn Sơn. Ông Nguyễn Văn Thủy và Bà Nguyễn Thị Minh. Nông dân đã thiết lập hệ thống thu gom chất thải và nước chăn nuôi thông qua hầm biogas.

Nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi gia súc, gia cầm của 4 hộ gia đình trên và các hộ gia đình, cá nhân khác trong thôn vẫn được phép chảy vào hệ thống xả thải môi trường công cộng trong phạm vi thẩm quyền. Nhưng nước đã tràn ra đường TL 309B làm cống qua nhà bà Nguyễn Thị Tới bị tắc.

UBND huyện Tanyang đã ngay lập tức xả nước thải chăn nuôi ra đường sau khi nhận được phản ánh của người dân thôn Cai và chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến lưng người dân. UBND xã Xiangdao đã trực tiếp phối hợp với 4 hộ gia đình, cá nhân trên.

Hiện 4 hộ đã tạm dừng chăn nuôi lợn, không có phân gia súc thải ra môi trường. Đồng thời, UBND xã Tương Đảo phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cải tạo hệ thống thoát nước để đáp ứng việc thu gom nước thải, rác thải tràn ra đường dân sinh. Toàn bộ nước thải sinh hoạt và chăn nuôi được thu gom vào hệ thống thoát nước môi trường.

Xã cũng công khai, vận động người chăn nuôi hạn chế xả phân gia súc, gia cầm ra môi trường bằng các biện pháp: sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý phân gia súc, gia cầm, sử dụng phân hữu cơ để xử lý phân chuồng; sử dụng công nghệ đùn ép để xử lý .. .

Chinphhu.vn