Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 – Tuần 4 – Có đáp án chi tiết | Hoc360.net

Tuần 4

I – Bài tập về đọc hiểu

Xe lu và xe ca

Xe lu và xe ca cùng đi trên đường với nhau . Thấy xe lu đi chậm, xe ca chế giễu bạn :

– Cậu đi như con rùa ấy ! Xem tớ đây này !

Nói rồi, xe ca phóng vụt lên, bỏ xe lu ở tít đằng sau. Xe ca tưởng mình thế là giỏi lắm.

Tới một quãng đường bị hỏng, xe ca phải đỗ lại vì lầy lội quá. Bấy giờ xe lu mới tiến lên. Khi đám đá hộc và đá cuội ngổn ngang đổ xuống, xe lu liền lăn qua lăn lại cho phẳng lì. Nhờ vậy mà xe ca mới tiếp tục lên đường.

Từ đấy, xe ca không chế giễu xe lu nữa. Xe ca đã hiểu rằng : công việc của bạn xe lu là như vậy.

( Theo Phong Thu )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng .

1. Thấy xe lu đi chậm, xe ca đã làm gì ?

a- Đỗ lại để đợi xe lu đi cùng

b- Chế giễu xe lu đi chậm rồi phóng vụt lên

c- Động viên xe lu tiến lên đi nhanh hơn

2. Khi xe ca không đi qua được chỗ đường bị hỏng, xe lu đã làm gì ?

a- Chế giễu xe ca kiêu căng, tưởng mình là giỏi

b- Tiến lên trước, bỏ mặc xe ca ở tít đằng sau

c- Lăn qua lăn lại đường phẳng lì cho xe ca đi

3.Theo em, lời khuyên nào dưới đây phù hợp nhất với nội dung câu chuyện ?

a- Không nên coi thường và chế giễu người khác.

b- Không nên kiêu căng và coi thường mọi người.

c- Không nên tự coi mình luôn giỏi hơn mọi người.

( 4 ). Từ nào dưới đây có thể thay thế cho từ “phẳng lì” ( trong câu “ Khi đám đá hộc … cho phẳng lì. ” ) ?

a- phẳng lặng

b- bằng phẳng

c- phẳng phiu

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1.Viết lại các từ ngữ vào chỗ chấm sau khi đã điền đúng :

a) iên hoặc yên

– l…….. hoan / ……………

– ….. vui/…………….

– …… …lặng/ ……………..

-v…. phấn / …………

b) r hoặc d,gi

– ….. ành đồ chơi cho bé/……………….

– …. ành phần thắng/ …………………..

– đọc …. ất….õ… àng/…………………

c) ân hoặc âng

-v……… trăng/……………..

-v…… thơ /……………….

– nước d…… lên/…………..

-d ………… làng/………….

2.Viết câu hỏi vào cột A hoặc câu trả lời vào cột B sao cho phù hợp :

tiếng việt 23. Ngắt đoạn sau thành 3 câu rồi viết lại cho đúng chính tả :

Long bị ốm không đi học được bạn bè trong lớp đến thăm Long và chép bài giúp bạn ai cũng mong Long mau khỏe để đến lớp học.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

4.Viết 3-4 câu nói về một trường hợp cảm ơn ( hoặc xin lỗi ) của em .

Gợi ý : Một người bạn ( hoặc người lớn tuổi, em nhỏ ) đã giúp em việc gì ?

Em đã tỏ thái độ thế nào và nói lời cảm ơn người đó ra sao ?

Hoặc : Em đã vô tình làm việc gì phiền lòng một người bạn ( hoặc người lớn tuổi, em nhỏ ) ? Em đã tỏ thái độ thế nào và nói lời xin lỗi người đó ra sao ?

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

XEM THÊM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

TẢI VỀ TẠI ĐÂY