Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập năm học 2020 – 2021 là gì ? Mẫu bản kế hoạch gồm những nội dung nào ? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm cụ thể bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập năm học

Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập năm học 2020 – 2021 là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập trong năm học 2020 – 2021. Mẫu nêu rõ tình hình giáo dục trẻ hiện tại, kế hoạch giáo dục trẻ trong năm học mới …

2. Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập năm học 2020-2021

SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

… … … … … … … … … … … … … … … …. TRƯỜNG … … … … … … … … … … … … … … … … ….

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN HỌC SINH KHUYẾT TẬT

Họ và tên học viên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Ngày tháng năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Khuyết tật chính của học viên : … … … … … … … … … … … … … … … .. Họ và tên bố ( mẹ ) của học viên : … … … … … … … … … … … … … … …. Nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Địa chỉ mái ấm gia đình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Điện thoại liên hệ ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Năm học:………………………………..Lớp:………………………………………

GVCN:…………………………………………………………………………………..

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

( rút ra từ bản tổng hợp nhìn nhận học viên )

1. Điểm mạnh của học sinh:

( ghi mặt tích cực về kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức, tiếp xúc và hành vi, thái độ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2. Khó khăn của học sinh:

( khó khăn vất vả về sức khỏe thể chất, nhận thức, kỹ năng và kiến thức, tiếp xúc và hành vi, thái độ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

3. Nhu cầu của học sinh:

( nhu yếu về tăng trưởng sức khỏe thể chất, nhận thức, kỹ năng và kiến thức, tiếp xúc và hành vi, thái độ ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Ngày … … .. tháng … …. năm 20 ….

Hiệu trưởng Đại diện mái ấm gia đình học viên GVCN

Để xem đầy đủ, mời bạn tải file về.

3. Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT … … … TRƯỜNG TIỂU HỌC … … ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
————

Số : … … … .. …. … … … .., ngày … tháng … năm …

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP NĂM HỌC … … … … Căn cứ Công văn số … … … … … .. ngày … … .. về việc hướng dẫn trách nhiệm giáo dục Tiểu học năm học … … … … .. ; Căn cứ Kế hoạch số … … …. ngày … tháng … năm … năm học … … của Phòng GD&ĐT … .. ; Căn cứ Kế hoạch số … .. ngày … tháng … năm … năm học …. của trường tiểu học …. ; Trên cơ sở điều kiện kèm theo và tình hình thực tiễn của trường, trường tiểu học …. giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập năm học … .. như sau : I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH : 1. Thuận lợi : Nhà trường luôn nhận được sự chăm sóc chỉ huy sâu xa của Phòng GD&ĐT …. ; của Đảng uỷ – HĐND – Ủy Ban Nhân Dân ; sự phối hợp ngặt nghèo của những tổ chức triển khai ban ngành, những đoàn thể trong xã. Trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ II. Cơ sở vật chất ; trang thiết bị Giao hàng cho dạy học ngày một hoàn thành xong ; Đội ngũ giáo viên 100 % đạt chuẩn và trên chuẩn, đoàn kết trợ giúp nhau trong mọi nghành công tác làm việc. Các thầy cô giáo đều có sự chăm sóc đặt biệt đến đối tượng người dùng học viên khuyết tật học hòa nhập. – Gia đình những em đều chăm sóc và tạo điều kiện kèm theo để trẻ hoàn toàn có thể hoà nhập hội đồng, những tổ chức triển khai xã hội cũng chăm sóc đến việc học tập của những em, động viên, khuyến khích kịp thời nên có nhiều thuận tiện cho giáo viên đảm nhiệm lớp .. – Các em đều ngoan, không quậy phá nên không làm tác động ảnh hưởng đến những bạn khác trong lớp. 2 / Khó khăn : – Việc xác lập năng lượng còn lại của em để có cơ sở theo dõi quản lí, giáo dục chưa khoa học. – Các em còn quá nhỏ và nhận thức quá kém nên việc dạy kiến thức và kỹ năng và rèn kĩ năng cho những em bị hạn chế. – Giáo viên chưa chưa có nhiều kinh nghiệm tay nghề trong việc giáo dục học viên khuyết tật học hòa nhập. 3 / Số lượng học viên khuyết tật : Toàn trường có 6 em trong độ tuổi đi học bị khuyết tật đang theo học tại trường : Trong đó : Khối 1 : 03 em ; Khối 2 : 02 em ; Khối 4 : 01 em.

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Con Ông, Bà Tình trạng khuyết tật Học lớp
1
2
3

4 / Danh sách giáo viên dạy học viên khuyết tật

STT Họ và tên Năm sinh Năm vào ngành Trình độ CM Dạy lớp
1
2

3

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP : Dạy những kĩ năng tiếp xúc, kĩ năng tự phục vụ … tương thích với lứa tuổi, tạo điều kiện kèm theo tốt nhất về ý thức cũng như vật chất giúp những em hoà nhập đời sống hội đồng. Hướng dẫn và tạo điều kiện kèm theo cho trẻ tiếp xúc với bè bạn, thầy cô tạo thời cơ tăng trưởng năng lượng bản thân góp thêm phần tạo bầu không khí thân thiện trong nhà trường. Hướng dẫn học viên biết ứng xử với những vấn đề xung quanh mình, học tập, đi dạo lành mạnh, từng bước hình thành sự tự tin của trẻ trước bạn hữu, tập thể và hội đồng. Giúp đỡ và dạy học sinh biết đọc, viết, giám sát hoàn toàn có thể học tiếp lớp học, cấp học trên. III. NHIỆM VỤ CHUNG 1. Đối với BGH nhà trường Triển khai kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật tới toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới nhà trường, phối hợp ngặt nghèo với những tổ chức triển khai, đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong việc triển khai giáo dục trẻ khuyết tật. Tuyên truyền, hoạt động những tổ chức triển khai, đoàn thể, cá thể tham gia quy trình giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập. Tạo điều kiện kèm theo tốt nhất về cơ sở vật chất, vật dụng dạy học, phương tiện đi lại tương hỗ cho những lớp có trẻ khuyết tật. Thường xuyên tư vấn, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi kế hoạch giáo dục trẻ của giáo viên. Có giải pháp khuyến khích động viên giáo viên trong quy trình triển khai trách nhiệm. Tổ chức chuyên đề tạo điều kiện kèm theo cho giáo viên dạy trẻ hoà nhập có thời cơ trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giáo dục trẻ khuyết tật. 2. Đối với giáo viên Giáo viên trong giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật phải tôn trọng và thực thi những quyền của người khuyết tật ; có phẩm chất đạo đức tốt, yêu thương người khuyết tật ; có năng lượng về trình độ, nhiệm vụ về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật. Thực hiện trang nghiêm, khá đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học theo nhu yếu và những lao lý của trường. Chủ động phối hợp trong việc lập kế hoạch giáo dục cá thể ; tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục, nhìn nhận hiệu quả giáo dục theo kế hoạch giáo dục cá thể của người khuyết tật. Thường xuyên tự tu dưỡng, thay đổi giải pháp, học hỏi kinh nghiệm tay nghề để nâng cao hiệu suất cao giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật. Tư vấn cho nhà trưởng và mái ấm gia đình người khuyết tật trong việc tương hỗ, can thiệp, thiết kế xây dựng và tiến hành kế hoạch hoạt động giải trí giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật. IV. CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP 1. Chỉ tiêu – 100 % HS khuyết tật hoà nhập của trường nắm được kỹ năng và kiến thức sống, kiến thức và kỹ năng tiếp xúc, sống đoàn kết, hòa nhập với bè bạn – 100 % HS KT hoà nhập của trường đọc, viết tương đối thành thạo ; Đếm được những số đến hàng chục, trăm, thống kê giám sát được 1 số ít phép tính đơn thuần, … – 100 % HS KT hoà nhập biết giữ gìn vệ sinh cá thể, vệ sinh nơi công cộng, … – Các em biết tiếp xúc và biểu lộ được quan điểm của mình trong những tiết hoạt động giải trí tập thể. 2. Biện pháp Nâng cao chất lượng giáo dục so với trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và những văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật theo Thông tư số 03/2018 / TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 Quy địnhvề giáo dục hòa nhập so với người khuyết tật và những văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật quá trình 2018 – 2020 của ngành giáo dục phát hành kèm theo Quyết định số 338 / QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018. Nhà trường kiến thiết xây dựng, tiến hành triển khai kế hoạch giáo dục người khuyết tật ngay từ đầu năm học. Thực hiệnThông tư liên tịch số 42/2013 / TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTCQuy địnhvề chủ trương giáo dục so với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ nhỏ khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, kêu gọi tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập. Tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện về học tập cho học viên khuyết tật chú trọng đến sự văn minh trong rèn luyện của học viên. Giáo dục trẻ khuyết tật phải tương thích đối tượng người tiêu dùng, dữ thế chủ động kiểm soát và điều chỉnh linh động về tổ chức triển khai dạy học, chương trình, giải pháp dạy học, nhìn nhận, xếp loại học viên khuyết tật Thực hiện đúng chương trình và nội dung giáo dục, dạy hoà nhập trẻ khuyết tật đơn cử : – Trẻ khuyết tật trong lớp học hoà nhập thực thi chương trình GD và kế hoạch chung của lớp của trường. – Căn cứ vào kế hoạch, chương trình chung, giáo viên dạy lớp có học viên khuyết tật hoà nhập hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh chương trình và giải pháp, nhìn nhận cho tương thích với học viên khuyết tật. – Căn cứ vào năng lực của trẻ khuyết tật và mức độ khuyết tật, giáo viên dạy cần đưa những em tham gia vào mọi hoạt động giải trí của lớp, của trường theo nhu yếu và tiềm năng của từng em. Tìm hiểu kĩ đặc điểm tâm, sinh lí, thực trạng mái ấm gia đình và điều kiện kèm theo sống của trẻ từ đó tìm giải pháp giáo dục tương thích. Đề xuất, đề xuất kiến nghị với tổ trình độ và nhà trường về những giải pháp giáo dục trẻ. Kịp thời báo cáo giải trình nhà trường về tình hình của trẻ khuyết tật lớp mình đảm nhiệm và những yếu tố tương quan đến giáo dục trẻ khuyết tật. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cha mẹ học viên hoặc người đỡ đầu để thông tin kịp thời về tình hình học tập của trẻ tới mái ấm gia đình đồng thời phối hợp tạo điều kiện kèm theo tốt nhất để những em học tập và rèn luyện. Hướng dẫn cha mẹ học viên cách giáo dục trẻ, đồng cảm và san sẻ với họ bằng tình cảm trân thành, thân thiện. Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với trẻ khuyết tật, giữa trẻ KT với học viên khác trong lớp, trong trường. Tạo cho trẻ có được cảm xúc bảo đảm an toàn, được tôn trọng. Giáo dục học viên khác trong lớp biết cách động viên, san sẻ, tương hỗ trợ giúp trẻ KT bằng tình cảm bạn hữu thân thiện. Tăng cường tự học, trao đổi kinh nghiệm tay nghề với đồng nghiệp về chiêu thức giáo dục trẻ KT. Trong giảng dạy và giáo dục luôn dành cho đối tượng người dùng này sự chăm sóc đặc biệt quan trọng. Thường xuyên theo dõi chỉ bảo tận tình coi trẻ như con em của mình mình. Nghiên cứu kĩ những văn bản chỉ huy, hướng dẫn của những cấp về công tác làm việc giáo dục trẻ KT học hoà nhập để thực thi. Thường xuyên hướng tới việc thực thi tiềm năng, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch và hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh tiềm năng tương thích với sự tăng trưởng của trẻ. 3. Cách nhìn nhận học viên khuyết tật : – Đánh giá hiệu quả GD trẻ khuyết tật theo đúng hướng dẫn của Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT. Đánh giá những em dựa trên nhiều mặt : Các kỹ năng và kiến thức xã hội, kiến thức và kỹ năng sống, năng lực hoà nhập, tác dụng lĩnh hội tri thức, rèn luyện kiến thức và kỹ năng vận dụng trong đời sống …. – Đánh giá sự văn minh của học viên theo hướng động viên khuyến khích những em vươn tới sự tân tiến với mục tiêu động viên là chính. – Đánh giá theo nhu yếu, năng lực tiếp cận với tiềm năng giáo dục cá thể. – Hình thức nhìn nhận tương thích với từng dạng khuyết tật ( Có thể phỏng vấn hoặc trắc nghiệm ). IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ

Thời gian Nội dung TT / cá thể triển khai Tồn tại / kiểm soát và điều chỉnh
Tháng …. – Điều tra nắm số liệu trẻ KT. – Huy động trẻ ra lớp. – Biên chế trẻ vào lớp học. – BGH + GV – GVCN – BGH
Tháng … – Xây dựng kế hoạch GD trẻ KT – Kiểm tra CSVC, những điều kiện kèm theo Giao hàng giảng dạy và GD trẻ. – Lập hồ sơ theo dõi, họp cha mẹ. – BGH – BGH + Tổ VP – BGH + GVCN
Tháng … – Kiểm tra công tác làm việc giáo dục trẻ KT – Hướng dẫn giáo viên làm hồ sơ theo dõi – BGH – BGH
Từ … đến … – Theo dõi, nhìn nhận hiệu quả học tập và sự tân tiến của học viên khuyết tật theo từng tháng. – Theo dõi tình hình sức khỏe thể chất củe học viên theo từng tháng – BGH – NV ytế
Tháng … – Tổng kết nhìn nhận công tác làm việc giáo dục, chăm nom trẻ khuyết tật – HĐSP
Nơi nhận : – BGH ( b / c ) ;

– Tổ CM (t/h);

– Lưu : VT.

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục giáo dục huấn luyện và đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.