Giải Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 8

Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Video Giải Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức – Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Giáo viên VietJack)

Để học tốt Toán 8, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 8 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Toán 8.

 • Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 4 : Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý…..

  Xem lời giải

 • Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 1 trang 5 : Làm tính nhân:….

  Xem lời giải

 • Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính nhân …

  Xem lời giải

 • Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện phép nhân …

  Xem lời giải

 • Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm x, biết …

  Xem lời giải

 • Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi …

  Xem lời giải

 • Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn biểu thức …

  Xem lời giải

 • Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp số đúng …

  Xem lời giải

 • Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

  Xem lời giải

 • Lý thuyết & Bài tập Bài 1 có đáp án: Nhân đơn thức với đa thức

  Xem chi tiết

 • Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức (có đáp án)

  Xem chi tiết

Bài giảng: Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức – Cô Phạm Thị Huệ Chi (Giáo viên VietJack)

Tham khảo lời giải Toán 8 Chương 1 khác

 • Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
 • Luyện tập (trang 8-9)
 • Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Luyện tập (trang 12)
 • Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (có đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án