Yêu cầu chính phủ đánh giá cụ thể các hướng cập nhật kế hoạch giáo dục và sách gi áo khoa

Theo thông báo về việc hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không trình dự thảo Nghị quyết số 3 về việc ban hành Pháp lệnh của Quốc hội (sửa đổi) ngày 5 để Quốc hội căn cứ vào Kế hoạch số 81 / KH-UBTVQH15 ngày 05 tháng 11 năm 2021 Kế hoạch số 19-KL / TW thực hiện Kết luận số 19-KL / TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu chính quyền đánh giá cụ thể việc chỉ đạo và thực hiện cập nhật chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong một báo cáo kinh tế xã hội để các đại biểu Quốc hội thảo luận.

Đồng thời, bổ sung báo cáo tự học cho các đại biểu Quốc hội:

– Báo cáo tình hình năm học 2021-2022, bao gồm: tổ chức cho học sinh tựu trường, thích ứng với công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an toàn; đảm bảo phương pháp tổ chức dạy và học; giảm tải nội dung, kế hoạch học tập; tổ chức thi cuối năm; kỳ thi THPT, vào đại học, cao đẳng …; đảm bảo chất lượng dạy học, thi cử, tuyển sinh và sự an toàn của học sinh;

– Báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững;

– Báo cáo về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine.

Toàn cảnh phiên họp Ban Thường vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Ban Thường vụ Đại hội nhấn mạnh, hiện nay tiến độ gửi văn kiện rất chậm, chỉ có một số văn kiện đại hội gửi đến đại biểu Đại hội nên sẽ ảnh hưởng đến các ý kiến ​​thảo luận nghiên cứu, chuẩn bị của Đại hội. Tiêu biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Thư ký Quốc hội gửi tài liệu đến các cơ quan có liên quan (kèm theo danh sách tài liệu họp), đôn đốc các cơ quan chưa gửi hoặc chưa gửi được, đồng thời nêu rõ thời hạn gửi theo quy định của pháp luật. , công khai tài liệu cuộc họp chưa được gửi hoặc chưa được gửi danh sách tổ chức.

Thư ký Đại hội phối hợp với Bộ trưởng và Chánh Văn phòng Chính phủ chuẩn bị nội dung và các vấn đề sẽ thảo luận tại các cuộc họp Đảng ủy Đại hội và Ban cán sự đảng Chính phủ. Thành phần dự họp còn có các đồng chí: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các Bộ trưởng, Trưởng ngành. Các bên liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan thông tấn, báo chí …

Về chương trình kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bố trí thời gian các hạng mục một cách hợp lý, nhằm giảm tối đa thời gian kỳ họp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng kỳ họp. Thời gian câu hỏi không đổi là 2,5 ngày, chương trình không bao gồm nội dung chiếu phim về đầu tư và thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh, được đính kèm thành tài liệu trong phần tài liệu họp để các đại biểu tham khảo. của Quốc hội; sắp xếp thảo luận về nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42/2017 / QH14 và các hội thảo kinh tế – xã hội; giảm thời gian trình bày đối với các dự án quan trọng quốc gia (chỉ còn 15 phút ); lên lịch trình bày, báo cáo thẩm tra và hội thảo về các dự án pháp lý trình Quốc hội thông qua, vì những nội dung này đã được thảo luận sâu tại cuộc họp Đại biểu Quốc hội; cố gắng bố trí khoảng cách hợp lý giữa việc trình bày báo cáo và báo cáo thẩm tra , và các cuộc thảo luận của ban hội thẩm và vận động hành lang, để đảm bảo có thời gian tổng hợp và diễn giải các ý kiến ​​đóng góp của các đại biểu …

“Phát huy kinh nghiệm của các kỳ họp trước, tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hơn, đảm bảo mọi mặt về điều kiện, công khai thông tin, … để kỳ họp thứ ba diễn ra minh bạch, an toàn, hiệu quả và thành công” – thông báo cho biết.

Giao Tổng thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​tại kỳ họp, xác định chương trình kỳ họp, báo cáo để nghe và giải trình ý kiến ​​của đại biểu Quốc hội về chương trình kỳ họp, gửi các ý kiến ​​trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội xem xét, thông qua và trình Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện các kết luận của kỳ họp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình THVN trên kênh TV Online và VTVGo!